Josef Studený

Záhady mystiků

    Vykládal mě jeden z přívrženců V.M. zajímavé věci. V.M. prý říká, že to, co je učí, je v souladu s učením Květoslava, a že si to tak Květoslav představoval.

    Zamyslel jsem se nad tímto tvrzením. V.M. přeci předkládá učení Mantak Chia, které bylo vydáno ve dvou knihách. Rozvíjení mužské sexuální energie a Rozvíjení ženské sexuální energie. Abych z toho zmoudřel, nezbývalo mě nic jiného, než se na toto učení podívat blíže. Otevřel jsem tedy první knihu o mužské sexuální energii a ejhle – otevřel jsem ji náhodou na straně 96. K mému údivu tam byla stať "o varlatovém dýchání".

    Tak to je opravdu v Květoslavově nauce novum. Dvaadvacet let jsem se školil u Květoslava a nikdy jsem ani v nejmenším zmínku o takové praxi od něho neslyšel.

    Květoslav byl přeci tulku Marpův a přenesl sem nauky Tibetu. Protože byl tulku, nepochybuji o tom, že je vykládal dle originálů správně. Ať hledám jak hledám, v těch tibetských naukách o "varlatovém dýchání" nic není.

    Pro ujasnění uvedu citát na str.96 :

    "Budete–li takto cvičit týden či dva, můžete začít pozorovat skutečný vzestup či pokles varlat během cvičení. Tento pohyb potvrzuje, že dýcháte správně. Až budete obratnější, dolní část břicha se začne pohybovat méně. Bude to téměř neviditelný pohyb v samotném šourkovém váčku. Taneční pohyby varlat mohou být sledovány v zrcadle a mohou se zdát humornými …"

    No to je ovšem úžasné duchovní cvičení ; že by bylo možno se skrze varlata dostat do nebe? Nebo snad až do oblastí nadsamsarických? Květoslavovi šlo v první řadě o to, vymanit se z karmických oblastí. On – jako buddha par exelence – a nevěděl by takovou jednoduchou pomůcku k tomu, jak se dostat do nebe? Nebo že by mě to za těch 22 let školení zapomněl říci? Podle Mantak Chia, a tudíž i podle V.M., by se mělo toto cvičení provádět desettisíckrát, aby se dosáhlo výsledků.

    Takže jaká to je škoda, že jsem trvale přál dobro všem bytostem v srdci, a na varlata jsem zapomněl. Ovšem za 20 let pozvedání srdce nad hlavu do oblastí, o kterých V.M. tvrdí, že jsou prázdné, a hází se tudíž energie do prázdnoty, jsem dosáhl

    velmi vysokou realizaci. Bylo by zajímavé, co bych asi dosáhnul pozvedáním varlat, které mohu sledovat v zrcadle !?

    Když jsem si toto přečetl, přestal mě Mantak Chia zajímat. Záhadou pro mě zůstává, když říká V.M., .."takto si to Květoslav Minařík představoval". Teprve na tomto případě vidím, jak "málo asi rozumím mystice". V.M. se narodil rok před smrtí K.M., kdežto já jsem se 22 let školil přímo u něho. Zřejmě ovšem budou potřebovat žáci V.M. novou mystickou pomůcku – zrcadlo. Přeji mnoho štěstí na Cestě.

J.S.