Rozhovory s Květoslavem

z let 1971 až 1973.

 

    Uběhlo již 30 let od odchodu Květoslava Minaříka z tohoto světa. Nechci vést velké vzpomínání. Pro mne byl a je stále živý. Živý ve mně, jako stálá připomínka v mé praxi gurua jeho mystické školy, ke kterémužto úkolu mne určil.

    Předpokládám, že bude čtenáře jeho knih i moje žáky zajímat, jak mne školil, a proto zde předkládám několik rozhovorů, které jsme spolu vedli za přítomnosti tehdy nejvyvinutějšího jeho žáka JUDr. Míly Kováře. Jsou z let 1971 až 1973. To byla doba, kdy už začal uzavírat svoji činnost a hledal pokračovatele, který by mohl být nositelem tradice Dynastie Bílých Guruů, jejichž nauku zde na západě uvedl v život.

   Z uvedených rozhovorů poznáte, jaké měl požadavky na toho, který měl být jeho pokračovatelem.

    Setkání bylo vždy v Hradci Králové v bytě u Fišarů. Přítomni byli: Květoslav Minařík, dr. Míla Kovář, někdy paní Ledrová a doc. Antonín Bajer, Karel Fišar, zapisovatelka Božena Fišarová a já.

Josef Studený
guru Květoslavovy školy