Rozhovory mezi Květoslavem Minaříkem a jeho žáky

 

„…nechť jsou všechny bytosti šťastny…“

 

Květoslav Minařík 2000
Josef Studený 2000

 

Přátelům mystikům

    Obrátila se na mne jedna z mých žákyň při čtení kterési z Květoslavových knih o vysvětlení určité statě. I mně se zdála uvedená formulace poněkud divná, a tak jsem ji požádal, aby vyhledala příslušnou knihu v uskladněných původních strojopisech knih, které ještě skladuji, abych si mohl eventuálně ověřit původní znění. Při této příležitosti objevila slohu čehosi, co ji zaujalo a chtěla k tomu vysvětlení. Byly to záznamy rozhovorů Květoslava s některými jeho žáky, které jsem před více než dvaceti léty do té skříně uložil a zapomněl na ně.

    Jsou to rozhovory z let 1970 až 1973, tudíž nedlouho před jeho odchodem a můžeme je tudíž považovat za závěrečné; a také to z nich vyzařuje. Odehrávaly se v Hradci Králové u Fišarů. Karel Fišar s paní je zapisovali a já jsem dostal jednu kopii. Až nyní přišly zase na světlo denní. Asi mají posloužit - přišel jejich čas.

    Tak jak byly napsány nebyly použitelné, musely dostat přijatelnou formu a v této podobě ji svým přátelům - mystikům předkládám. Není to kniha pro veřejnost a není tudíž prodejná. Lidé světa by sotva chápali její obsah a asi by je nezajímal. Je pouze pro ty, kteří mají zájem pracovat na rychlení svojí karmy.

    Kéž poslouží k většímu pochopení Květoslava. 

Josef Studený
guru Květoslavovy školy