Rozhovory duben - květen 1972 (výňatky)

Pvá:Čím dál tím více si uvědomuji pomíjejícnost všeho. Vidím svět stále šedivější.
K:Samočinně vyhraňující se funkce vědomí vždy vytrhne z celku jen část, jen kousek a jen ten si člověk uvědomí - ale tím se daleko nedojde. Až když začne ničit úzké hranice uvědomování, stává se mu vnitřní svět objektivem. Lidé se jako celek jakoby shodli na hromadné sugesci, že vnější svět vnímají stejně, a jsou přesvědčeni, že smrtí vnější svět nepřestává.
M:Lze to přirovnat ke snu. Se zánikem vědomí zanikne svět. Se zánikem snového vědomí (snu) zaniká subjektivní svět.
K:Je to otázka spontánní sugesce, která zabrala široké pole celého lidstva, proto vidí lidé svět stejně. Já musím na rozdíl od toho vnější svět "hledat" - každá věc je pro mne jakoby "objevem". Jsou to začátky vnitřního světa ve vědomí... Žádným smyslem nemohu dobře vnější svět identifikovat. Je to vlastně podivné umírání...
Dělal jsem např. komentář k Pataňdžalimu. Když jsem použil překladu Weinfurtera, mnohé mi nějak nesedělo. S Jamnickým jsem později mluvil o těch nejasnostech. Komentoval jsem pak "otrocký" překlad, který udělal Jamn., a nejasnosti se vysvětlily. Přezkoušel jsem si to dle své vlastní zkušenosti a poznal jsem, v čem je překlad nejasný. Lidé se nedopracují k tomu, aby takové výroky, jako Pataňdžaliho, přeložili precizně. Když jsem četl jeho výroky, které byly zpracované přímo ze sanskrtu, ihned jsem jejich významu rozuměl, např. "potlačení změn látky v mysli" apod. Výrazy sanskrtu jako Čitta, Vritti a jiné mají několikerý význam, a proto se překládají různě - totiž špatně.
Ro:Vím, že v otrockém překladu Pataňdžaliho jediné slovo změnilo smysl a význam celé kapitoly.
K:Moje zkušenosti mi pomohou, že si to vždy správně najdu. Např. Meyrink tomu rozuměl velmi dobře, protože vše, co vyjádřil, měl podloženo vlastní zkušeností.
Ro:Jen jako příklad ze "Zelené tváře": Plavec ve slané vodě necítí slanost, protože nervy jazyka má otupené.
K:Jamnický se k tomu vyjádřil, že to nejsou žádné překlady, nýbrž pouhé komentáře, a proto je to špatně, protože to není podloženo zkušeností