Pokračování rozhovorů s Romanem a Martou

Ma:Z posledních debat s Romanem mám dojem, že nechce bydlet společně, že jeho práce v Novohradské ulici bude trvat do příštího června. Roman říká, že by nemělo cenu jezdit za mnou na noc, když má tolik práce.
Ro:Ano, řekl jsem, že by bylo zbytečné jezdit domů jen na chvíli.
K:Měl jsi, Romane, dosti času na to, abys pochopil, že jsi měl (mohl) se všemi svými problémy přijít ke mně. Proč jsi ode mne utíkal? Příčinu toho, že druzí upadají, jsem viděl v tobě, ve tvém úpadku
Chce to u tebe, abys méně myslil, méně přemýšlel, aby ses dostal ze současného strastného stavu. Kdyby ve tvé situaci byl někdo jiný, to bys dovedl přesně pochopit, v čem chybuje. Tu schopnost přece máš, rozpoznat stav u druhého. Kdybys to tak dokázal ještě u sebe, abys pochopil, co se na tobě žádá! Kdybys více pozoroval sebe, musel by sis říci: Kazí se mi dobrý stav, protože lidé na mě tak a tak působí, já však musím dobrý stav udržet. Velmi závažná tvoje nedostatečnost je, že ses nestaral o to, jaké nálady vyvoláváš u druhých svým jednáním, především u Marty. Ty vůbec nevíš, jaké pocity v ní vyvoláváš, a to je jasná známka sobeckosti.
Ro:Je to sobeckost, když je to až na hranici sil?
K:Ty jsi sám příčinou. - Uvedu příklad: Paní Ledrová v Turnově měla již tenkrát vysoký krevní tlak. Byla bez služebné, vedla velkou domácnost, byla upracovaná, smrtelně unavená. Soustřeďovala se v noci. Nemohla slézt z postele, a přesto si řekla: musím dolů a sedla si do pozice. Nebo kdybys posoudil situaci Zory se mnou, viděl bys, že žít s Martou je nesrovnatelně lehčí. Měl bys už konečně pochopit, proč se Marta objevila ve tvém životě. Mezi vámi je přece lidský prvek. U mne tomu tak nebylo a není.
M:Když se mluví o skutcích ctnosti, znamená to pro tebe především vztah k Martě. Tím získáš dobré stavy a pocit svobody.
K:Největší současná zkouška je pro tebe žít a chovat se správně vůči Martě - jako člověku. Místo abys spojoval, rozděluješ. Měl bys pochopit, jak máš žít s Martou. Musíš s ní být a považovat ji za část sebe. Žádnou mystickou akci nemůžeš dělat sám, bez ohledu a přihlédnutí na ni. Zora se přece musí obdobně zařídit, což na rozdíl od tebe chápe, a bere proto moje kontakty, jako by to byly kontakty její. Člověk by měl s druhým počítat jako sám se sebou
Co se týká mystického postupu k cíli, musíš usiloval o to, aby Marta byla jako průvodce, když je částí tebe. Věz, že nemůžeš osvobodit jenom sebe, ale musíš osvobodit i ji! Tak se má jogín přes tento most zapojit na celý svět. Veškeré úsilí se musí prohloubit, aby bylo "navěšeno na tebe". Toto musíš zvládnout, jako jsi to uměl na začátku, když jsi jednu překážku napadl a deset jiných se vyrojilo. Martu musíš mít jako část sebe. Ta je navěšena na svět, ale tak čistě, že tímto způsobem můžeš na sebe zapojit celý svět. Pak bude tvé snažení zcela jiné co do významu a prospěchu všech. Na dně bytosti je totiž celý svět. Je nutno zvýšit úsilí, jako když to člověk dělá sám bez "závěsu". Je důležité si odmyslit své pohodlí a není třeba "hlasu ticha". Člověk má odložit své osvobození, až bude osvobozen celý svět. Musí se pochopit, co znamená bódhisattvický duch