Kumránské rukopisy

Jos:Dostaly se mi do rukou tzv. "Kumránské rukopisy". Je to porovnání překladů Bible. Práce sice solidně vědecká, ale nic zvláštního. Ve všech se mluví o prorocích a apokalypsách. O nich mluví proroci i Mojžíš. Když mystici procházejí určitým stavem, zachycují události, které se mají stát. V těchto rukopisech se také mluví o "průchozím období", v němž si proroci představují konec světa.
K:Je to rozmezí oblastí našich smyslů s oblastmi dalšími. Při mystickém zasvěcování je to oblast Prahu i s vizí Strážkyně Prahu. Mám za to, že na tom nezáleží.
M:Podle vyjádření Rýdla i my jsme patřili mezi esénské.
K:I když by se dalo připustit, že se v daném případě jedná o linii esénských, co potom s vtěleními, jak jsem je poznal na sobě? Nebeský anděl se silnou autoritou a vnitřním vybavením? Nebo tibetský mnich, aniž jsem tenkrát ještě vůbec věděl, že Tibet existuje? Věděl jsem, že jsem byl také esénský; ve sledu mých zrození byl i Řím. Tibetskou větev jsem pochopil jako nejdůležitější; aniž bych byl vůbec poučen, našel jsem tibetský život, tibetskou školu.
Jos:V rukopisech se píše hodně o esénských, o způsobu jejich života, o rituálu, jakým procházeli. Náš překladatel přirovnává Jana k esénským, kteří žili na způsob našich Českých Bratří.
K:Já mám za to, že se z tzv. "tradic" nedá mnoho těžit. Buď člověk najde Cestu a je schopen vyvinout v sobě potřebnou aktivitu, nebo ne. Něco může být i na tradicích "živé", ale lidé s dnešní pochybenou mravností sotva z nich něco uskuteční. Co užitečného mohou dát např. dnešnímu světu tradice egyptské?
 - S Kulovaným jsme hovořili o tzv. "pantáklech". - Vyšší bytosti se "upíší" lidem - Je to vlastně theurgie. Něco jsem o ní řekl Rohlíčkovi, asi v tom smyslu, že v bytosti musí být vnitřní hodnoty, aby theurgie byla účinná. Rohlíček si pantákly příliš cení, dokonce mi je nepůjčil ani k nahlédnutí. Mám dost zkušeností, abych mohl posoudit hodnotu pantáklů. "Zanoni" - to je vlastně také theurgie. Zanoni nemohl vidět Jehovu, protože jeho zrak byl zakalen vztahem k ženě. Řekl jsem také Rohlíčkovi, že to, co oni chtějí docílit pomocí pantáklů, dokáži i bez nich. S pantákly to jde sice také, ale člověku se objeví obrácená tvář vyšších bytostí, tj. Herukové - zlověstní bohové; ti mají problematickou hodnotu. Tak proč se tím vůbec zabývat?