Několik úryvků z rozhovoru v lednu 1972
O "svatozáři"

M:Máš nějaké zkušenosti se svatozáří ?
K:Ano. Je to již dávno, když jsem zjistil, že mé tělo září. Nebyla to záře "mléčná", ale "vejčitá". Zažíval jsem různé záře: světelnější, méně světelné - asi tak, jako když je člověk znovuzrozen. Všechna "záření" byla vyvolaná "tvrdou koncentrací" na tělo. Připadalo mi to, jakoby to bylo "fotonové", jako atomy s náboji a z atomů odletovaly fotony. Nikdy to však nebylo světlo teplé.
M:Ale tzv. "svatí" mají vždy záři kolem hlavy.
K:To může být způsobeno myšlením na Boha, protože si vždy představují boha světelného. Zajímavý je případ, když jsem zjistil, že mi záře vylétla mezi obočím a letěla světem. Dostihl jsem ji zrakem. Cítil jsem, že jsem vyvolal "něco" v říší příčin a že mi to pomůže. Tato záře se vyvolává "stlačováním". V tomto případě je bytost jako energetický jev. Pak vyrážejí fotony; není to druh světla ohnivého. Nebo jiný případ: před realizací jsem zjistil, že moje bytost vyzařuje vzhůru a že na tuto záři usedaly nebeské bytosti (bohové). Když jsem to zaregistroval, posílilo mě to a řekl jsem si, že mé snažení opravdu k něčemu vede. Byl jsem v plném pracovním vypětí v pekárně, když mě na mé záření upozornil mrtvý kanovník. Potuloval se kolem kostela sv. Ducha v Hradci Králové a najednou se rozběhl ke mně a položil mi otázku: Jak to, že ty, tak mladý, a tolik záříš? Jak se to dělá? - Odpoutal jsem se a řekl jsem mu: Takto - a zadělal jsem ho do těsta. Výsledek byl ten, že světlo začalo vibrovat, stoupalo výš a výš, nebeské sbory zpívaly a troubily, zněla rajská hudba... Pomyslil jsem si s povzdechem: Já zde musím ještě zůstat. O obdobných zkušenostech se píše v "Zanonim", ale pro běžného čtenáře to není srozumitelné, když se v knize píše o tom, jak byl zasvěcován, až se odcizil tomuto světu.
M:Nakonec byl popraven.
K:Ztratil totiž možnost operovat tělem, až byl pouhým otrokem osudu. Měl zásluhy, stoupal nahoru... atd. V této knize je dost věrohodných věcí, ale také některé vykonstruované, např. jak starý pán přežil francouzskou revoluci a žije uzavřeně jako Rozinkrucián. Podivná historie, málo pravděpodobné, ledaže by měl chemický elixír. Vím o elixíru mudrců, vytvořil jsem jej v těle. Možná, že bych si vzpomněl. Vím, že zesiluje a posiluje všechno, i živočišné tendence