Pokračování rozhovoru

K:(o Lacovi) Podle Míly jde u něho energie dolů. Je to u něho příliš živé; každého totiž mystika oživuje. Člověk se může snažit jak chce, "teče to dolů". U Tylky a Mi. je to jiné.
M:U něho není pociťování jako pokušení. Pokud nedojde k zastavení a pak k obrácení proudu nahoru, nelze proniknout. Neexistuje nic mezi tím.
Hr: A byl Laco, když jeho snaha je opravdivá a poctivá, v tomto směru poučen?
K: Nepochopil by. Pomohlo by mu jedině sursum corda. Přísně posuzováno, je to u něho "pohlavnost sama o sobě". Pokud člověk nepociťuje "proud dolů" jako nepříjemný, pak jakékoli poučení nemůže pochopit. U Bajera proudí "proud Jordánu" většinou nahoru. U Tylky se jeví opravdová snaha; to je u ní nový prvek.
M:U Laca je to jediná, ale zbytečná ztráta.
K:Teprve třetím vnorem je vyvolána změna "toku". Teprve tehdy začne člověk chápat, co to chce a co by měl dělat. Pak již přestane boj s pohlavností a "tok" se musí obrátit
Dovedu to vyložit, aby to člověk pochopil, ale je tu vždy nebezpečí, že mi poučovaný udělá z toho nemravnost. Laco by neporozuměl; pomohlo by mu jedině sursum corda. Kdyby pociťoval proudění dolů jako nepříjemné, jedině tenkrát by to mohl pochopit. To však u něho není.
(k Hrabussay) Tvá důvěra vznikla z toho, že všechno, co lidem říkám, sis mohla ověřit. Jamnický to přece uměl, znal to a dělal co mohl - a přece nechápal. Proč trvat jako on na tom, že má být muž vykoupen se ženou? Také jsem měl svého času různé tužby, ale když to nešlo zcela hladce, tak mě to prostě již nezajímalo.
M:V tom byl blud Jamnického, že chtěl vykoupení společně se ženou; ačkoli dobře chápal, a při svém intelektu musel chápat, že takovou ženu určitě nenajde. Pokud mám zkušenosti, i když Květoslav jich má samozřejmě nesrovnatelně více, vždy se ty moje zkušenosti s jeho naprosto shodují.
K:Snad by Jamnický mohl mít dočasně takovou touhu, že by i hledal takovéto řešení, než by zjistil, že takové ženy prostě neexistují. Mohla by to být jen žena, která by měla přesně tutéž touhu po Nejvyšším - tj. po vykoupení.
M:Rámakršna uzavřel svou ženu a žádal na ni jediné: Modli se za mou spásu! Také u autora R. Thágore se lze poučit o vztahu muž - žena, např. v knize "Domov" nebo "Ztroskotání".
Hr:Mluvíš-li o spasení lidstva, myslíš tím lidské bytosti na Zemi nebo vůbec všechny tvory ve vesmíru?
K:Stačí, když adept chce osvobodit vše, čím je on sám - celé lidstvo. Postačí pojem lidstva, nikoli celý vesmír. Neelová v "Tajných zasvěceních" mluví o tom, že člověk není to, co mravenec. Neelová také nerozšiřuje tento problém na celý vesmír. Člověk musí spasit celé tělo, celou bytost, která tak a tak myslí. Nesmí se osvobodit sám, nesmí zvýraznit odlišnost; má-li to být vpravdě spása, musí zasáhnout všechny lidi
Před první realizací se mi podařilo, že když jsem "usiloval" určitým způsobem, rozvíjel jsem světlo v nohou. Podařilo se mi toto světlo zvednout z nohou až do trupu - nastal zlom, a v tu chvíli jsem věděl, že jsem pozvedl celé lidstvo o kousek výše. Ne všichni lidé ovšem zůstali pozvednuti, ostatní spadli. Z toho vyplývá moje teorie, že člověk je buňkou na těle lidstva; tato "vykupitelská činnost" by neměla pevný základ, kdyby nešla přes buňky. Kdyby se člověk staral jen o svou vlastní spásu, nebyl by tu zájem na rozšiřování Nauky.
Hr:Tento pevný základ je neutrální.
K:Člověk může pracovat tak, že v sobě sebere duchovní sílu a rozvine duchovní bytost. Tato duchovní bytost je náplň a s tím se dostane do konečných fází. Nikdy však nemá pevnou půdu pod nohama, když to nejde přes buněčnou strukturu. Teprve na úrovni buňky mozkové je tato činnost bez možnosti pádu. Všechno lidstvo se musí vzít jako základ. Všechno lidstvo je on sám - nedá se tak snadno "propadnout" z buňky mozku do buňky kůže. Je to etapovité. Tak dochází k sestupu bytostí "od shora až dolů". Když by se to nedokázalo uhlídat, člověk by mohl sestoupit.
M:A sestupem, o němž mluvíš, je jakékoli pociťování. Podle kvality pociťování se pak jedná o hloubku sestupu.
K:Jsou to skutečně vrstvy.
Hr:Avšak to, co se upevnilo, zůstane trvalé.
K:Ovšem musí se to dobře hlídat. Jsou to vlastně gravitační faktory. Je-li to v dosahu zemské přitažlivosti, nějaké "tření" zůstane a pak to klesá.
M:Někdy, když si řeknu: Nechci o to přijít, tak zabráním jakémukoli pociťování.
K:U mě už toto přestává. Člověk najednou pochopí, že vůbec každé napětí, jakékoli úsilí, že je závadné. Poněvadž je to na cestě "sestupu", musí člověk najít nejpříhodnější stav, v němž se nechá "dogravitovat". Je na tom dobré to, že kvality se vzájemně nesměšují, myslím v galaktickém sestupu
Ty, Mílo, již umíš rozeznávat ty konečné fáze. Nesmí to být jako problém!
M:Ano, i v intenzitě je nebezpečí úpadku.
K:Ale není již při tom ten beznadějný výhled, že to musím stále udržovat.
M:Postup stále trvá, zůstává, tj. bez jakéhokoli úsilí.
K:Kdybych měl úspěch s přenosem, "vemřel" bych se do lidí; to by to pak přecházelo z jednoho na druhého a já bych byl jenom částí vnitřního obsahu. Takto se však musím vypořádat s tím, že mě může a musí zajímat jenom absolutno...
Hr:A co Ježíš?
K:Sám Rámakršna se vyslovil, že zde to bylo omezeno představou Boha Stvořitele. Ježíš mluvil o Bohu - Otci, že existuje. To buddhista neřekne. Buddha řekl Sáriputtovi: "Mohlo být více vykonáno!" To by bylo to nejnebezpečnější, jakmile by si člověk postavil nějaké omezení.
M:Rámakršna se vtělil do Vivekánandy?
K:Rolland říká, že "proudí žilami lidství".
M:Rámakršna se vyslovil: "Toto tělo je tělem mnoha lidí."
K:Když se já "vproudím" zcela uvědoměle do těl lidských, pak budou mít "něco", co mohou sami najít, sami objevit.
M:Tato schopnost, aby to druzí sami objevili, je v té kvalitě?
K:Já mám na mysli "svazek ve vesmíru", aby k tomu někdo pomocí sursum corda dospěl, aby to mělo vyšší inspiraci, a když je to v pořádku, je to v žilách lidí a lze to tam najít. Je to ovšem omezeno, toto objevení toho, jen na ty, kteří mají určité pochopení. Na jiné lidi nikoli, to by se kvality pomíchaly.
Já jsem šel do takové hloubky, kde jsem našel Milaräpu. Milaräpa byl v přímém spojení s Marpou, a proto jsem objevil Marpu...
Zřídka se dovedou lidé ponořit tak hluboko, aby našli Milaräpu - tudíž nemají ani možnosti Nauku této linie dědit...