Pokračování rozhovoru

K:(k paní Jamnické) Přicházíte mezi nás v okamžiku, kdy se mnoho věcí událo. Chci od vás vědět, jak jste rozhodnuta - po odchodu Janíčka - dále žít, zda a jaký máte plán do budoucna, budete-li zaměstnána, zůstanete-li sama a hlavně a především, zda zůstanete u mystiky.
Ja:Bez mystiky další život absolutně nechci. Existenčně budu zajištěna dostatečně. Mimo mystiku nechci nic.
K:Kladné vyjádření a vyslovená přání nestačí. Až se to, co jste vyslovila, projeví jako jednoznačná touha ve vás, to bude teprve rozhodující.
Ja:Chtěla bych vědět, jak to dopadlo s Janíčkem?
K:Podle všech ukazatelů je to dobré. Já ovšem nemám sil tím znovu procházet. Byl jsem velmi cvičený v tom, stále si uvědomovat tělo. Znám ten stav strnulosti, ve kterém byl také on, z vlastní zkušenosti. Po osm dní proudí lymfa, pak se člověk ze strnulosti probere.
Ja:Uvažovala jsem v minulých dnech o jedné povídce ze "Smaragdové hory", jejíž III. díl chtěl Janíčko přeložit. Pamatuji se, že na str. 206 bylo řečeno, že nějaký čínský mnich shromažďoval před svou smrtí kolem sebe ostatní mnichy, položil se do vodorovné polohy, zůstal v kataleptickém stavu a po dvanácti dnech zemřel. Janíčko měl také osm dní ztrnulost a dvanáctý den zemřel. V poslední době mi ze sanatoria psal, abych mimo "karfiolovce" (rozuměj: Květa - květák - karfiol) žádné rádce neposlouchala.
K:Pozor však na to, aby člověku do jeho názorů neproklouzávaly líbivé teorie od druhých.
M:Odstrašujícím příkladem takových teorií je např. "Asparšajóga" od dr. Tomáše. Je to vrchol neserióznosti, psát o tom, že za dvacet minut lze dosáhnout dokonalosti.
K:Nepravá literatura chytí člověka v některých jeho sklonech, a již se všechno kazí.
M:Čili i pro paní Jamnickou platí: cvičení není třeba, rozhodující je způsob života a dodržování mravních předpisů.
K:Po dosažení třetího vnoru se může stát, že je nutno vyřídit nějakou vnější záležitost. Tudíž se musí řádně vykonat, tak jako by ji vyřídil každý rozumný člověk, ale při zaměření se žák ihned vrátí do třetího vnoru. Tak to musí vypadat v praxi.
M:Teprve konečné fáze ve vývoji vyžadují pravé soustředění, ale pak probíhá vše velmi rychle. Formulace v buddhismu je v tomto směru zatím nejpreciznější. Já jsem všechny své zkušenosti mohl doposud vždy zařadit do pouček z buddhismu.
Ja:Janíček mi na konci telefonoval, že v Tatrách poznal tolik lidské vulgarity, že přece jen u mě doma měl nejvíc relativního klidu. To byla největší pochvala, jakou vyslovil na mou adresu