Pokračování rozhovoru

K:Evžen začíná "svítit"; to je u něho známkou určitého pochopení. Já se ovšem cítím tak, že již abstrahuji ode všeho. Ale když to jemu pomůže, tak to stačí. Evžen ode mne dostává stále a stále "rány". Také paní Ledrová se stále do něho strefuje dobře. Pokud se týká Romana: Míla se sám přesvědčil o tom, že pod mým tlakem neví, kolik je jedna plus jedna.
Le:V Bratislavě není pod tlakem.
K:Marta mi říkala právě jednu věc, že Roman se nedokáže rozloučit s minulostí. Existují jeho životní a existenční záležitosti a nauka ho nutí, aby přijal zevní okolnosti nové, a to právě nedokáže. Člověk se musí naučit vzdávat se vlastní povahy. Roman musí začít odstraněním těch svých krámů, té své veteše. Musí se na to jít rozumově; potřeby se musí redukovat
(k ing. Pavlovi) Je tu náznak toho, že přes naše vzájemné "střetnutí" to ve vás nevyhaslo, že přece máte zájem. To by bylo kladné. Vyjádřil bych postoj tak: páv přišel k domu, kde dostal dávku opia, a druhý den přišel zase. Kdyby váš zájem o duchovní vývoj zůstal, bylo by to lepší, než dělat elektrikařinu, tu si ponechat jako prostředek k výdělku, k obživě
Rozpory jsou v každém člověku a vždycky. Život běží nezávisle na nich, a řešit se musí sám život. Ať člověk bojuje ve sklepě nebo venku, je to stále boj, ale venku je to přece lepší, protože tam má člověk větší přehled.
(k Viktorovi) Stále se u vás jedná o nácvik nacházet v sobě dobrý stav. Já jsem si pomáhal tak, že jsem si zapamatoval dobře stopu k již prožitému dobrému stavu a nedal jsem si pokoje, dokud jsem znovu tento dobrý stav nevystopoval.
Vi:Ale nedosáhnu ten dobrý stav v potřebné intenzitě.
K:To nevadí; jen když se dostanete do stavu dobrého; ten, v případě, že nepovolíte, přejde automaticky ve stav dřívější, žádoucí, který hledáte.
M:Ten dřívější dobrý stav se také najde odstupem, jak o tom byla před chvílí řeč. Všechno je předmět, kromě vědomí - to je opravdu výstižně řečeno. Odstupem můžete dosáhnout toho, co hledáte, řekl bych třikrát rychleji.
K:Nejlépe to řešit eliminací. Ani se nemusíte starat o to, kdy ve vás vystoupil dobrý stav; stačí vylučovat nežádoucí stavy tak dalece, až se rozvine stav žádoucí natolik, že převáží všechno. Základem se musí posunout z nežádoucích stavů do stavů žádoucích. Já jsem svého času začínal každý den znovu a znovu - až jsem to zdolal
Vydržet se musí! "Bojujte bez ustání," podle Buddhy