Část rozhovoru z října 1970

K:Překonáním pohlavního pudu práce nekončí, i když toto překonání je ze všech nejdůležitější. Na problém pohlavní totiž navazuje mnoho věcí s tím souvisejících. Pak nutno řešit další problém, a to životní pud. Už proto, že je tu tělo, zůstává člověk v bytostném boji až do konce života.
M:Tělo stále produkuje sestupné tendence, protože je nadále ovlivňováno světem. Jinak: tělo produkuje stále "něco", co je v nesouladu s ideálem, za kterým jogín jde. "Po boji" si člověk "utře meč i prach", protože pak už není boj, protože tu není nepřítel.
K:Lidé jako Drtikol a Hejhal byli příliš netrpěliví. Když to "zlomili", měli už boje dost a na víc nestačili. Když člověk dosáhl realizace, pak to teprve může kazit. U takových případů se rozum zbystřuje jen o jedno procento - jinak může dojít k bloudění. Takový člověk si uvědomí první, druhý, případně i třetí delikt, ale čtvrtý si už vůbec neuvědomí. Když takoví lidé poznají relativnost ctnosti, mají se mít na pozoru, aby poznali všechny formy pohlavnosti či životního pudu. Jedná-li člověk správně, pokud jde o nauku, má docházet ke zbystřování rozumu.
Ještě k Hejhalovi: po poznání velmi vysokých skutečností to může jít už jen dolů. On vyšel příliš brzy s poznatky ven (snad v roce 1944) a to už tehdy bylo jasné, že to špatně skončí. A vždycky to musí takhle špatně dopadnout. Proto jsem byl velmi opatrný s vycházením ven se zkušenostmi.
M:Já dnes už včas a jasně rozpoznám, je-li ještě ve mně jemná nežádoucí tendence, a vím dobře, k čemu by to mohlo vést. Proto když boj přestane, nesmí se ani trochu slevit na stálém sebepozorování a bdělosti. To by právě byla chyba!
K:Já jsem sledoval a udržoval kázeň dále a stále ji prohluboval. Člověk zůstává v potenciálním boji až do konce života, protože je tu prostě tělo. Nezformované vědomí je branou k dosažení absolutna.
M:Nezformované vědomí není vázáno časem ani prostorem.
K:Když se vědomí "zapálí" na určitých bytostných tendencích, vyskočí vzpomínky na vlastní životy. Je tu řada různých životů, podle mnoha linií (kategorií, snůšek druhů "já").
M:Proto se Buddha vyjádřil: "Byl jsem vším, co je...