Několik pokynů pro ing. Pavla a Miladu Pavlovou

Ing:Stále něco vidím v rodičích. Je to generační problém?
Pvá:Každé ráno vstává se špatnou náladou.
K:To už máte nepřítele v sobě. Má-li se člověk radovat a stane se, že už objevil nepřítele (v sobě), je ve výhodě, protože ví, co má odstraňovat
Hledíte do života. Bylo by špatné a i nebezpečné, kdybyste si přesně a jasně nestanovil, za čím chcete jít. Mně jde o výhledy do vaší budoucnosti. Musíte pohlídat, nesleduje-li vás nějaká žena, která by vás chtěla ulovit. Jako první předsevzetí byste si měl určit, že se nenecháte oloupit o nic druhým pohlavím. Za druhé zaujmout správný postoj k zaměstnání: nedát se strhnout. Je to pouze prostředek k živobytí. Vztah k zaměstnání je velmi důležitý. Stane-li se zaměstnání koníčkem, je člověk spoután světem. Naproti tomu musí práci dělat velmi dobře. Člověk má být velice výkonný. Tím se překonává tamas.
Ing:Ale to by bylo utrpení.
K:To by byl nesprávný postoj. Kdybyste si všechno dobře rozvážil, řekl byste si: Je tu problém mystický. Chybí mi sebepoznání a bez něho by byl život nesnesitelný. Musíte se sám, jedině sám, rozhodnout; toto je na prvním místě, následkem toho musí se všechno ostatní odsunout na druhé místo, ale tak, že člověk musí splnit své povinnosti řádně, ovšem ne s postojem, že je to utrpení.
M:Neradostný stav nesmí vzniknout!
K:Velmi vážně. Musíte si život do budoucna naplánovat. Ovšem neplánovat si do něj děvčata! Pro mě pohlaví lidí neexistuje. Existuje pouze postoj k pohlavnosti. Nesmí se bojovat, to by dopadlo špatně. Je nutno se k tomuto problému otočit o sto osmdesát stupňů. To je správný postoj; obrátit se zády
(ke Miladě) Vy vypadáte dobře. U vás jde o pudy a komplex času. U ženy to jde překonat rozumem. Muž to může překonat silou.
Mil:Co vztah ke zvířatům? Například psi.
K:I to je pohlavnost. Člověk musí dbát svých povinností. To platí pro muže i ženu. Meyrink o tom také píše. Muž musí být dosti rozhodný. Kdo to vyřešil, nemůže být mdlý. Musí se podstoupit ohnivý boj. Je to problém psychologického rázu. Člověk má dojít k uvědomělému myšlení. To je lepší než se oženit. Pokud je pohlavnost problémem, nikdy nedostane muž pravou ženu a naopak. Pro mě je rozhodující: buď je zde takový a takový stav, nebo vykoupení.
M:Pohlavnost je opravdu příčinou všeho zla. Platí to francouzské: "Ve všem hledej ženu."
K:Čím je pohlavní pud agresivnější, tím spíše se sáhne po protějšku, který připraví člověku peklo. Čím více je pohlavní pud překonanější, tím spíše ten druhý bývá lepší. V nejhorším případě, když člověk pohlavní pud rozněcuje, pud se stává agresivnější a muž pak sáhne po ženě nejhorší. Kdo to překonává, dostane ženu lepší. Když je obapolně pud překonán, sejdou se dva nejlepší
Kéž by lidé pochopili, že zde působím! V období zkoušek vždy čekám. Když se něco zkazí, napraví se to zřídka kdy, prakticky téměř vůbec ne. Vývoj má být takový, aby mohl člověk tvrdit, že sám dosáhl, jinak by jeho názor mohl být nesprávný. Můj postoj je tento: Vidím-li člověka, který upadá, řeknu si, že tomu tak chtěl, i když bych mohl snad pomoci. Jestliže je dnes na světě peklo, jasně vidím, že si to lidé přáli svými skutky, a jsem proto netečný. To se může vytýkat, že guruové neruší řád, že nemají poměr ke světu
Nezapomínejte, že je málo času! Je nutno počítat s mými šedesáti třemi roky. Askeze, je-li mezerovitá, není pro mne. To bych brzy řekl: Sbohem. Dokud člověk vidí svět ze svého hlediska, je to pud. Naprosto čistý pohled na svět, to je zjev vskutku vzácný. Všechny formy, které člověka zatěžují, jsem překonal. Od té doby opravdu "jistota ve mně vzešla". Když se to objevilo jako něco naprosto neotřesitelného, věděl jsem, že je to ono a že už nikdy nebudu hledat
ot.: Kolik lidí může vést jeden guru?
K:Když lidé dodržují příkazy, i několik set, podle toho, jak to komplikují. - Mohl bych vám pomoci k veliké svobodě. Člověk stejně nějakým způsobem lpí na prožívání. Když má určité poznání, myslí si, že už to stačí.
(k ing. Pavlovi) Kdyby to s vámi šlo, budete patřit mezi Strážce Nauky. Neexistuje mnoho Cest a jeden cíl, nýbrž jedna Cesta, ale různé případy na ní. Když byste se opravdově rozhodl, pak si musíte stanovit toto pořadí: na prvním místě mystika; za druhé zaměstnání - a všechno dělat dobře
Kdyby vám na tom (na duchovnu a dosažení) opravdu záleželo jako na věci jediné, pak nezemřu, a počkám, až dosáhnete