Několik pokynů pro paní Pavlovou

K:U vás to zatím není vykrystalizované. Ve vašem případě je to složitější. Příliš uvažujete; pak vám tam něco bleskne. Jako např. v "Zanonim": Jdi a uvažuj, třeba ve zmatku, až se z toho něco vyloupne. Jógická cvičení sama o sobě nejsou zrovna vhodná a mohou být i nebezpečná. Radování může být nedostatečné, není-li zasazeno do určitého bodu. Když v radosti kmitají různé názory, jako je tomu u vás, pak není dobré do toho zasahovat. Kdybyste usilovala o naprostý nezájem o všechno, nejenom o tento svět, a usilovala poctivě o klid mysli, bylo by to lepší.
M:Když v radosti kmitají názory, stoupá energie, a to by mohlo být nebezpečné.
K:Když se dívám na člověka, nevidím podobu, vidím povahu. Na zevnějšku se všechno promítne. V józe o tom píši, nevím již kde, ale poznává se to na obličeji. Svého času v Pardubicích jsem to rozpoznával i při pohledu na někoho zezadu. Například evangelický farář hučel do děvčat.
Pvá:Nyní mám období menších stagnací.
K:To ještě není úpadek. To jsou jen vlny. Objeví-li člověk správný postup, pak to opadne. Velký vliv na to člověk nemá, ale poctivé úsilí a snaha to zmírňují. Je to špatná doba; musí se to přežít a pak se to upraví. Není tam žádná obdoba v konstelacích.
M:Tyto krátkodobé vlny a vlivy se v astrologii nenajdou.
K:Dostal jsem mnoho horoskopů do rukou. Mystikové měli vždy převahu ohnivých znamení - a pak se říká, že mystikové jsou pasivní povahy. Například Prevortská měla v horoskopu pozitivní vlivy. Tyto stagnace jsou u vás jen menšího rázu, takže nestojí ani za to, abychom je rozebírali. Je to jenom nakrátko a zase to půjde
Přes svá léta jste stále ještě svěží. Máte proto jedinečné možnosti.
M:Můžete pracovat s radostnou, dobrou náladou.
K:Zpočátku má člověk vytlačovat těžké vjemy. Odstraněním hrubého se dostanete na jemnější tendence v bytosti a začne se to čistit. Kontrola je v tom, zda se člověk při tomto snažení (sebekontrole a odstraňování nedostatků) cítí šťasten - pak je to v pořádku. A ovšem také naopak. Jde u vás o tento druh životosprávy.
M:Musíte se snažit, aby v tom úsilí byla radostnost; to zatím postačí. Objekt soustředění, aby byl jasný a čistý. Já jsem prožíval nebe i peklo současně a naplno.
Jos:Ale tento trénink není pro každého.
K:Když se mi stavy, příznivé a nepříjemné nemíchaly, považoval jsem to za nesprávné, protože jsem ztrácel kontrolu (toho, co je nebeské a co pekelné). Volání a pokušení světa se musí řešit hned, pokud je rozhled a přehled, který se později ztratí. U vás to jsou jenom "mouchy" - vaše výkyvy - to není zábava nebo potřeba. Ale nepěstujte je. Člověk se ve světě stejně nedopátrá pravdy, co je skutečně pevného. Tak co s tím? Chce to vyplnit život radostí, a ne zájmem o svět. Vás provokují vzpomínky na hmotné věci; tak pěstujte jen radost