K situaci ing. Pavla mladšího

K:Jste nyní ke konci studií jistě velmi zaměstnán. Nejdříve musíte dostudovat. Udělat to, co se musí udělat, a pak teprve s určitým uvolněním a ve vašem případě také s dávkou sebevědomí začít nový život.
Ing:Bráním se jiným, ale většinou na nepravém místě. Jdu z jednoho extrému do druhého. Někdy mě napadne, že by bylo nejlépe nechat to všechno plavat.
Pvá:Mohl by to zvládnout lehčeji, ale pociťuje jakousi zabedněnost v hlavě.
Ing:Mám nevhodné myšlenky. Když je chci potlačit, vyrojí se jich ještě víc.
K:Nejdříve dostudovat. To rojení myšlenek se řeší tak, že se člověk upne na nějaké místo v těle (dole) s intenzitou a ostatní se vyřeší. Braňte se získat nějaký nevhodný názor, např. jaký mají Unitáři a jim podobní. Člověk se potom (toho pokřivení) těžko zbavuje.
Ing:Někdy mám dojem, že by mě to nebavilo, stále sledovat své stavy.
K:Ne, to bychom si nerozuměli. Co se ve vás děje, to musíte analyzovat, musíte o svých stavech, náladách, tendencích, nápadech stále vědět. Tomu se snažící člověk nemůže vyhnout, aby nebyl nepřipraven odstraňovat své špatné stavy.
M:To by bylo jako byste seděl v trní a nechtěl z něho pryč jen proto, že byste se pro tu chvíli trochu popíchal. Když se včas nasadí dobrá sebekontrola, problémy se zmírní. Pokud člověk nemá pochopení, produkuje jen stavy špatné. Začátečník nemá o svých stavech přehled.
K:Člověk nemá hledět na karmu. Karma je něco, co by případně mohlo překážet. Ona působí v kruhu.
M:Je to stav nevědomosti. Je zde prožívání, se kterým nejste spokojen. Bez ohledu na karmu a dispozice musíte se snažit o stavy lepší.
K:Bez ohledu na karmu a bez ohledu na sebe, na vše, co chtěla bytost nevhodného produkovat, jsem poctivě dodržoval předpisy. Paní Ledrová byla v tom směru svobodnější. Protože na karmu nehleděla. Já jsem musel vším projít, všechno si odbýt, odtrpět