Pokračování rozhovoru s Josefem

K:Jsem rád, že se nyní dostávají na povrch i ta nejprimitivnější řešení, co se týče dokonalého sebepozorování. Bylo by to do budoucna velmi dobré a slibné, kdybych ještě nějaký čas na to mohl mít vliv. Otázka správného sebepozorování byla věčná bolest. Nemohl jsem do toho zabrousit (tvrdě na to poukázat). Nyní je správné sebepozorování od základu znovu na přetřesu; mohlo by to do budoucna mít velmi dobrý vliv
Vždy jsem upozorňoval na to, že pravý stav (zasvěcování) nesmí přestat; ten že už je trvalý.
Jos:U mě je to nyní ustálenější. Nízké tendence v bytosti opadávají.
K:Na to mělo vliv pracovní zatížení (úprava domu, zahrady). Zpracovává-li člověk celé tělo (nejenom něco, například pohlavní síly), nemůže nastat blud. Vezme-li člověk do vědomí celou bytost tuhou kázní, bytost se promění a na vyšším stupínku nemůže pak dojít k roztržce duch - tělo. Při prudké snaze, aby to bylo podloženo, mohl by zůstat jemný blud, který se časově protahuje a pak by se nedal odstranit, protože by dostal formu přesvědčení. Naproti tomu to, co člověk dostane zrozením, to se dá odstranit. Jako guru nesmím zasáhnout do iniciativy žákovy; je to mé vedení nauky.
Jos:Jsem houževnatý a hledám cestu. - Ještě něco k mé situaci doma. Musím to vyřešit se Strážkyní Prahu - myslím tím manželku.
K:Nevím, zda to stojí za tu námahu. Takovýmto lidem byl bych schopen říci: Tento postoj vede k šílenství a já s tím nechci mít nic společného.
Jos:Vyčítá mi například, že nedovolím, aby k nám zbytečně chodili světští lidé. Dříve jsem takový nebyl. Vysvětluji jí, že jsem mnich a že jako voda teče potokem, tak že se člověk mění a že není tentýž, jakým byl v minulém okamžiku.
M:Souhlasím s Květoslavem, mnoho se do toho neplést. Nátlak, aby se jí rozjasnilo v hlavě, to nelze dělat.
K:Já jsem se od Anduliny izoloval; nátlak jsem si nesměl dovolit.
Jos:Manželka mi v ledasčems předkládá citáty z Bible. Já jí však všechna její tvrzení mohu lehce vyvrátit jinými citáty z téže Bible.
K:Radim naproti tomu ustoupil manželce ve všem; pak si myslí, že v jeho manželství je harmonie.
Jos:Mluvil jsem s ním v době, kdy měl synka v nemocnici. Řekl jsem si pro sebe: Hraje komedii.
K:Radim se v dítěti vidí, jako většina otců, ale nerozumí mu. Vyměňují si s dítětem napětí, čili se vzájemně vysávají. Otec svou neuspořádanou energií dítě vlastně ničí.
M:Jednou nám asi Radim řekne: Já jsem zplodil génia a co vy jste proti mně!
K:V obdobných situacích jsem vždy říkal: Všechny děti, a také ovšem všichni psi, jsou zázrační.
Jos:Je to u druhých, řekl bych bezbarvost jednání. Není tu jistota, že pozmění svůj postoj k lepšímu
Také se mi zdálo o Ladislavovi. Něco nakupoval a já jsem mu říkal: "Tys umřel, proč se neohlásíš?" - "Brzy přijdu," říkal mi. Připadalo mi na mysl něco jako "posel smrti".
K:To je možné, že se tam někde plete. To, co nevidíme, stejně pokračuje po svém, jenže o tom nevíme. Duchy nevidíme, ale dění s nimi se odehrává stále. Ze svých zkušeností si například vzpomínám, jak se u mě na pavlači objevil čert. Po osm dní jsem cítil síru, ale ve svém pokoji jsem měl čisto. Při intenzivní práci se takovýmto zkušenostem nebylo možno vyhnout. Ale strach, to jsem naprosto neměl. Kdybych se čerta bál, bylo by to zlé. Lidé však mají strach o své bytí, ale o své vyšší Bytí, o to se nestarají vůbec.
M:Chtěl bych přitom připomenout Meyrinkovy zkušenosti (Golem, Anděl západního okna).
K:Já jsem všechny symboly ze sebe násilně vykořenil. Bylo by hrozné, všechno vidět a vědět v symbolech
Jsem opravdu asketa, protože jsem zcela vyhladil reflexní myšlení. Já jsem skutečně zastavil veškerou duševní činnost. Má to ten odraz, že nosím zlaté brnění. V nebi na mě dají. Kdybych měl důvod někoho pochválit, hned to tam zapíší. Když se u někoho uskuteční nějaká etapa, pak připomenu, aby to nahoře nezapomněli poznamenat. Rád bych někomu pomohl, ale když se jedná jen o nějaké talenty, to pak nejde, zastávat se takového jedince
Kdysi jsem například říkal o dr. Hrabussay, že to s ní dopadne jako se mnou, že se na nebesa bude dívat svrchu jako já. Dokonce jsem to napsal do Bratislavy a tam říkali, že by to byl zázrak. Když jsem po delším čase k nim přijel, říkali, že se už dr. Hrabussay mění. Chtěli vědět, v kterém nebi toto zapisují, ale řekl jsem, že to nevím, protože to používám velmi zřídka. Dr. Hrabussay leccos zachránila a současně tím pomohla mně, protože mi ulehčila život
Zora například říká, že dr. Hrabussay ve své vysoké inteligenci nemá konkurenci. Zora ze všech, kteří dovedou oceňovat, je nejlepší. U ní vidím naprosto jasně každou podrobnost. Nemá to však u mě lehké. Každý týden zpověď. Ale staví se k tomu dobře. Už si na ten chomout zvykla. Zora se na mě dívá přirozeně, jako na člověka se všemi možnými chybami. Na jednání je to to nejcennější, co se může dostat ven. - Také Jamnický, když někoho uzná, to už musí být
Mystický svět se opravdu nekryje s tímto světem. Musím dávat bedlivý pozor, když o tom mluvím, abych mluvil jen to, co se pak opravdu potvrdí jako skutečnost, která se zde stane. Mluvím o tom jen proto, aby se vědělo, jaké skutečnosti z toho všeho pro mne vznikly a co se při těch kterých zkušenostech má dělat, jak se má člověk zachovat
Nyní žiji v křesle, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu. Napětí v hlavě; od hlavy se to šíří - strašný neklid v těle. Nechci povolit. Mysl není v pohybu; jinak se to nedá dělat. Napětí se rozvíjí od určité hranice k určité hranici a to stačí na to, aby bylo v celém těle napětí tak velké. Stav je výborný - co na těle záleží? Soustředění trvá bez nejmenší námahy. Říkám to proto, že ta koncentrace má svůj význam...