Pokračování rozhovoru - odpovědi na otázky

K:Smysl výrazu "analýza"? Stálou analýzou se mají všechny prvky bytosti rozpadnout, aby zbylo jen vědomí Já. Když se chce člověk osvobodit, musí pomocí analýzy nechat bytost rozpadnout, až z ní nezůstane vůbec nic.
Jos:Hodně je o tom napsáno v "Poutníku Kámanítovi".
ot: Co opakovaná manželství v inkarnacích, např. Mipam a Dolma, Kámaníta a Vasitthí?
K:Narodí se dva bývalí manželé. Patří k sobě a je předpoklad, že by mohlo vzniknout manželství dobré - a přece vznikne mezi nimi odpor, protože podkladem v tom manželství je chlad a ten je vzájemný. Čili, když by mělo z takové dvojice vzniknout něco dobrého, není tu zájem. Tak je tomu za dnešní doby na rozdíl od dob, kdy žil Kámaníta apod
ot: Jak rozumět "lásce na první pohled"?
K:Dr. Hrabussay to označila jako konstelaci hormonů. V momentu zamilování na první pohled, to už pracuje karma. Je to vzplanutí. Nejdříve člověk zneklidní, jako když mu něco chybí. Jen vyjde ven, narazí na protějšek a v tu chvíli to vzplane.
M:Astrologicky řečeno: to vzplanutí dělá direkce Venuše přes MC, nebo obdobné vzplanutí nastane, když Jupiter tranzituje MC a k tomu působí vhodná konstelace Měsíce, která to upřesní.
K:Jupiter je dárce vyšších pohnutek, vzbouří lepší city.
M:V astrologii to není běžně známo. Tyto vztahy se většinou spojují s aspekty Venuše a Marsu.
K:Je to už jakási zákonitost, že když někdo začal mysticky pracovat, že dostal nevhodnou ženu.