Pokračování rozhovoru

K:Člověk se musí najít nejen jako bytost sama o sobě, ale jako komplex i ve svých ascendentech a descendentech. Když člověk sám sebe již zlikvidoval, zjistí - a samo se to připomíná - že je v něm ještě něco, ne on sám, ale jeho příbuzní, předkové i potomci.
M:Objevuje to v sobě!
K:Je to psychologická zatvrdlina; dlouhodobá - do tisíců let zpět, do nekonečné minulosti. Předzvěsti? Ano, ty existují. Osud někdy běží pod jiným osudem, třeba rodovým. Do osudu se dá zasahovat. Jedno je jisté: pozoroval jsem, že člověk něco z předzvěstí vysloví, že se to neuskuteční a naopak. Je to hra temných sil, aby se nevěřilo prorokům.