Část rozhovoru, týkající se umírání - konce života

Jos:Nelikviduje se něco u paní Ledrové?
K:To je u ní jen malá ztráta v důsledku staré karmy z dávnověku, z černé Afriky. Poprvé jsem si změny v mozku paní Ledrové všiml v Kuklenách už asi v roce 1950. Jednoho dne jsem zjistil, že její myšlení, v určité části mozku, je jiné. Ona má však fondy dobré karmy, a proto se to dá likvidovat.
Jos:A co vyústění při umírání?
K:Buď bude mít štěstí, nebo ne. Když v rozhodném okamžiku bude u ní pulzovat Světlo, vyhraje. Jinak se v nejhorším případě ještě jednou narodí. Snažil jsem se u ní nadobro vytrhat všechny vztahy k rodině.
Jos:Jak má člověk pracovat, aby pro něho smrt nebyla záhubou?
K:Stále se zdokonalovat v sebepozorování a prohlubovat a rozšiřovat je až na periferii. Až dostoupíš stupně jako já, uvidíš, že při umírání je bezpočet možností pro opravení nebo pokažení vyústění při odchodu. Dobré by bylo, kdyby se mi podařilo u paní Ledrové zpřetrhat dokonale všechny vztahy k její rodině.
M:Chce to, aby člověk stále prohluboval sebepozorování do nejjemnějších detailů.
K:Soustavně, metodicky pracovat na odstraňování všech poruch během Cesty; pracovat na svém zdokonalení správným způsobem, tzn. vycházet od zevního (tj. nohou); stále hlídat, aby neunikl z kontroly žádný pocit, žádný duševní stav; všechno vnímat; dovolit myšlenkám jen to, co já sám chci; dokonale ovládat reflexní myšlení - pak by bylo všechno v pořádku
Já poznám a vypočítám si u jiných jejich kladné nebo záporné hodnoty. Např. paní Ledrová to má fyzicky podloženo. Jak jsem již řekl, objevilo se u ní mrtvé centrum v mozku poprvé již v roce 1950.
Ba:Když okrajová tkáň, určitý okrsek v mozku odumírá, okolní tkáně převezmou její funkci.
K:Ovšem pozná se to teprve při větším rozsahu odumření. V souhrnu k této otázce umírání by se dalo říci: je nutné, aby již před smrtí, během života, byla získána setrvačnost těch užitečných věcí, hodně dobrých "nosných vln", především spásných tendencí. A to takové množství, že kdyby člověk v nejhorším případě před smrtí zešílel, aby měl dostatek dobrých nosných vln, které by mu v krizi umírání samy pomohly
Dobrým příkladem by mohla být Andulina. Když před smrtí přišla do nemocnice, všechno viděla v určitém světle, vše v tom dobrém. Měla štěstí, že do posledního momentu byla zdatná, že chodila, dokonce i fyzické síly se jí před smrtí zvětšily. Jinak se stává, že při fyzické nemohoucnosti převládnou při smrti věci špatné, a to pak znamená zlé vyústění v okamžiku smrti.
Jos:Aby měl člověk dobrou nosnou karmu, musí si vytvořit vlastní, vnitřně kvalitní svět.
M:Ale je to nepředstavitelné, co to všechno vyžaduje, aby to ve smrti vyústilo dobře.
K:A přesto není stoprocentní jistota, že to při smrti dopadne dobře. Člověk musí vyvinout v rozhodný čas snahu. Pak setrvačnost, když je dobře založena (dobré nosné vlny), pomůže. Já mám tu výhodu, že ty všechny "čertíky a andělíčky" vidím; směji se tomu. A když člověk dokáže se smát i tehdy, když "mu berou duši", pak ji znovu získá - tu duši - protože ona může zaniknout pouze ve strachu. Roman toto všechno zná, ale neumí toho používat. Paní Ledrová má tu výhodu, že když jsem přítomen a ona by se mnoho namáhala, že se to urovná; i ty vztahy k rodině. Já mám o toto utrpení méně, protože syna jako bych neměl; ten zakotví v rodě své manželky.
Jos:Člověk by se měl naučit umírat, protože vyciťuji, že bude ve světě stále hůř a hůř.
K:To je již řečeno v buddhismu, že svět je před zkázou; čas naplnění se však nedá přesně určit. Buddha použil slov: "Kat s napřaženým mečem..." Ale to by měl být hnací moment, aby člověk houževnatě pracoval na svém zdokonalení. Souvisí to s pohledem do sebe - do bytosti. Celé úsilí má být zaměřeno k tomu, aby člověk dosáhl osvobození. Protože vidím, kam to spěje s lidstvem, není dobré mlčet. Člověk vnímá tendence vývoje lidstva dolů. Musí se na to reagovat alespoň tak, že člověk intenzivně pracuje. Ano, předzvěsti kam lidstvo spěje, ty existují. Je však těžko o nich mluvit, pokud je člověk sám nemá a nevidí, na čem je to založeno.
Jos:Každý člověk má nějaké své vlastní ukazatele. Je třeba ukazovat cestu k překonání smrti?
K:Kvalita vědomí způsobuje, že člověk vidí zničení nebo nesmrtelnost. Vědomí se má ovlivnit tak, že se člověk nedá zničit, že způsobí "zastavení toku subjektivního času". Píši o tom v pojednání "Nesmrtelnost" (v Drahokamech 1, str. 174).