Pokračování rozhovoru s vložením Josefa

Jos:Je mi jasné, že člověk má zachránit nejdříve především sebe.
K:Ale ochota sdílet nauku, ovšem opatrně a uvážlivě, musí zůstat! Jinak vyskočí sobectví a to je na překážku pravému poznání.
Jos:Vidím do jakých potíží se lidstvo dostává, nejen v mezilidských vztazích, ale i na fyzické pláni; bude nedostatek vody, přebytek odpadků, neúnosné množství chemických zplodin atd. Po duchovní stránce to lze ovšem ovlivňovat...