Pokračování rozhovoru

K:Tak kdy začnete válčit, ovšem se mnou jako spojencem, proti svým sklonům? Musíte v sobě objevit lidství a čelit mu. To lidství to je celá citová úroveň, na které člověk je a kterou velmi nerad opouští. Já neměl zájem ani důvod k tomu v celém životě, abych měl světské slastné pocity.
Pvá:Milada říkala, že nejlépe rozumí, když k ní mluvíte přes nás, přes rodiče; to, že se jí z mysli nevymaže.
K:Bajer říkal zcela správně inženýru, že zpočátku to jsou jen strasti, pustit se do zápasu se sebou samým, ale že se skutečně vyplatí nepovolit, že to stojí za to. S inženýrem hnula stať "Most" a vyžádal si soukromý rozhovor, aby mi řekl své rozhodnutí. Není nijak skromný... Aby si dobře zapamatoval, že má slušně a hezky jednat, tak jsem Miladě za jeho přítomnosti zdůraznil, že se k ní nyní musí inženýr chovat velmi hezky a ohleduplně. Tak to snad splní. Bajer mluvil o svých atavismech; vyjádřil se, že vede dost těžký boj na domácí frontě, kde čertice, dříve světice, se našly. Bajer nyní poznává, že se již umí dát do velmi pěkného pořádku, a když tak učiní, doma hned na něho vyletí. Ale to jsou u něho poslední fáze boje, které ho už nemohou shodit. Objevuje v sobě atavismy; ale já vidím ještě hloub (i do těch jeho atavismů). Mluví se o různých životních okolnostech a nahodilostech a do člověka to pomalu vrůstá, on si již také najde svou linii, a to pak je už cesta předurčená, kam ho dovede. U něho hrála žena stále ještě určitou roli. Nyní poznává, že má příbuzenství jen ve mně, a tak se vede tajný boj. Ona to přirozeně neví, to by mi něco vyvedla. Je to poctivá katolička, upřímně se modlí, ale nedá se z toho nic vytěžit, když je v tom bludný názor. Dnešní pohovor s Bajerem ukázal, že to s ním dopadlo nejen dobře, ale přímo skvěle! Když vidím takový případ, to ještě ve mně oživne sportovní duch. Josef nachází ve svém dobrém stavu v těle své útočiště. Bajer totéž - a říká tomu domov