8. prosince 1972

K:Základní rozhodnutí jsi udělal. Nyní si musíš říci: Budu to dělat. Jak?
Přestanu se rozčilovat, stejně to k ničemu není. V člověku se začne všechno bouřit, že bytosti bereš to, na co je zvyklá
Vzdor všem tlakům budu stále v dobré náladě! A opravdu ji musíš držet
Nedělat z toho velkou vědu, přistupovat k tomu lehce, ale nekompromisně. Když dobrá nálada uteče, musí se to spravit, avšak nezabývat se chybami, nevracet se k nim. Nevzdychat, když se něco nepovede - to se člověka špatně dotýká a zdržuje to
Nepěstovat neužitečné myšlení. V práci se samozřejmě musí uvažovat, ale rozhodování nečinit závislým na velkém přemýšlení. Základní rozhodnutí se musí stále oživovat, každý den, každou hodinu, zkrátka nepovolit. Rozhodnutí pro mystiku musí být takové, že přijmeš přikázání, že si předpisy vtiskneš do paměti a budeš je dodržovat. Já jsem měl mystické předpisy tak vžité, že jsem si z nich udělal jakési "jógické svědomí" a to mi každé hnutí signalizovalo. Stále jsem věděl, co musím dodržet, a také co nesmím. Bral jsem to jako povinnost, která přešla až do základů přirozenosti, a to trvalo celý rok. Bytost totiž nechce takové otěže přijmout. Stálé rozradostnění bys měl mít jako prvořadý úkol; jinak bys pořád narážel a i doma byste "tloukli" jeden druhého. Zlobí-li tě něco na druhém a ty jej chceš mít k obrazu svému - není to sobectví? Na to jsem přišel velmi brzy, protože jsem hledal nejdříve příčinu v sobě. Dělat však mravokárce jako Ivan, to si člověk vytváří nepřátele. Když se budeš smát, nebude příčiny ke srážkám. V buddhismu každý, i žebravý mnich, musí vykazovat kázeň, kterou vlastně splácí dluhy za to, že bezpracně přijímá almužnu. Když se člověk dostane do oblasti mystických výšek, často se ani sám živit nemůže. Ani nad tím se člověk nesmí zastavit. Prostě život jde dál. Z ničeho zásadně nedělat problémy. U tebe by to mohla být především děvčata.
Základní tvé předsevzetí musí být: ovládnout vzruchy! Omezování dělat potud, aby se člověk nevyžíval. Když se člověk správně v kázni pohybuje, pak v přirozeném denním životě nemusí mít vůbec žádné problémy. Vybuduj si v sobě obranné reflexy proti sklonům. Buď šťasten, nezlob se! Nechtěj mít svět podle svých měřítek. Chceš-li dosáhnout svobody, musíš ji přát také jiným, musíš jim přát vždy vše dobré (metta). Filozoficky bych uměl vysvětlit, proč se nesmí ubližovat, ale tak daleko ještě nejsme, abychom se tím zabývali. Když přijde Ivan, zavři oči i uši a nečiň z toho žádné mentální problémy; to také není k ničemu. A tu příhodu s Ivanem neber vážně; já to už nějak vyřeším. Když se Ivan "uzdraví", přestane poučovat. Když se z toho mluvení neuzdraví, nebude náš. Když by v tom fanatismu pokračoval, to by byl po čase schopen ukřižovat i mě pro svou pravdu.
Nesmí se žít ve vyšších sférách, ve vzdušných zámcích. Usiluj, snaž se - s lidským rozumem a s nohama na zemi. Každý vidí jen maličký úsek života, tam by to chtěl opravovat a ostatní se může navíc zkazit. Snaž se! Dobrý stav bys měl realizovat velmi rychle! Je to naléhavé, protože vím, jak málo je času!