Rozhovory Mistra s ing. Pavlem ve dnech 1. - 8. prosince 1972
1. prosince 1972

K:Pevné vaše rozhodnutí je nezbytné.
Ing:Stále se ještě necítím, že bych se mohl zcela na sebe spolehnout. Mám na mysli celé vaše "Desatero duchovního vývoje".
K:Když byste se správně a pevně rozhodl, pak by se jednalo o speciální pokyny. To "Desatero" pro duchovní vývoj by v tomto případě ani nestačilo, protože s ohledem na situaci v tom smyslu, že čas doléhá, by to chtělo postupovat rychleji.
Ing:Zatím vím tolik: krotit mysl a kontrolovat cítění, všechny pocity.
K:Co se týče mysli, nutno odstranit především její těkavost, naučit se držet mysl u jedné věci, to znamená, aby náplň mysli byla duchovní, nebeská, jógická. Měřítkem pro to, zda je člověk v tomto vytrvalý, může být pro vás to, že se s touto vhodnou náplní mysli probouzíte, čili že to duchovní úsilí se připomíná samo. U vás by šlo především o to, abyste si ujasnil: Proč mít nějaké ambice do světa, když je to jen samé trápení? Zajímat se jen o to, co patří do rámce snahy duchovní.
Ing:Když jsem byl na podzim týden v Březové, bylo mi příjemně.
K:Však paní Ledrová si na vás dost často vzpomíná, a v tyto dny, kdy byste se měl konečně správně rozhodnout, vám drží palce. V současnosti je pro vás důležité, do jaké míry se necháte znepokojovat svým okolím, jak na vás působí nejbližší prostředí a zda nějaké nápory zvenčí vás nerozjitřují. Vůči druhým nesmí mít člověk osobité požadavky, protože hned narazí a duševně se zneklidňuje. Nikdy nic ve světě nejde podle přání člověka, vždy by našel důvod, proč se vztekat. Vy žijete přece v klidném prostředí. Doma na vás rodiče nevynucují nic, co by bylo v rozporu se snahami po duchovním životě, že ano?
Ing:V tomto směru mám ideální podmínky.
K:Takže zvenčí, ve svém nejbližším okolí, nemáte překážek. Ovšem má-li člověk k tomu sklony, vždy si najde důvody ke zlobení se, chce-li tomu. Musíte si umět rázně včas připomenout: Proč bych se měl zlobit, když se přece mohu radovat? Musíte k tomu přibrat více vůle, abyste obstál.
Ing:Chce to asi také, aby měl člověk druhé rád.
K:Ano, v tom případě to jde lépe. Ve své drobné práci "Jak na to?", kterou jsem dal k dispozici a kterou jste jistě četl, píši o tom, jak má vypadat správné a definitivní rozhodnutí: "Večer jdu spát jako nedokonalý a ráno se probudím dokonalý." Jinak řečeno: bez vývoje; rozhodnout se, že od zítřka začnu a nikdy nepovolím, až k té dokonalosti, na níž jsem se rozhodl večer, skutečně dojdu. Živě si pamatuji na to, jak jsem se rozhodl ve svých sedmnácti letech. Bylo to ve středu třináctého března v Hradci Králové, na náměstí byl právě jarmark. Od toho dne jsem sklopil oči před vším světským a už jsem nekoukal po světě. Pak jsem cvičil u Zděné boudy, později v lese u Nového Hradce Králové.
Ing:To se však člověk nesmí ničeho děsit, co přijde a o co přijde (ze světa).
K:Ne, termín strach z něčeho jsem opravdu neznal; strach, ten mě úplně chyběl. Již asi čtrnáct dní po svém rozhodnutí jsem se stýkal s tzv. strašidly, např. netopýři prolétávali skrze mne, ale když jsem zjistil, že mi to kazí náladu, hned jsem jim to zatrhl. Stejně jsem likvidoval prasátka - světýlka na svém těle. Soustřeďováním se totiž tvořila určitá fluoridická látka, která toto způsobovala. Místo abych se před tím jakkoli strachoval, zasmál jsem se tomu a hned to zaniklo. Když se totiž po takovémto rozhodnutí, jak píši ve stati "Jak na to?", dá světu definitivně vale, pak je to bez komplikací, jednoduché, bez rizika. Nic, co by nesouhlasilo s jógickými předpisy, jsem u sebe nedovolil. Neměl jsem žádné problémy se špatnými nebo dobrými stavy, protože jsem odmítal všechno, když to nebylo ono - všechno, co nebylo v předpisech. Je-li rozhodnutí pravé, nekompromisní, pak je Cesta jednoduchá. Musíte si zvyknout řádně vykonávat zaměstnání a být při tom stále v kázni
U mě v pekařině to bylo lehčí, i když jsem pracoval v průměru až šestnáct hodin denně, nežli je tomu v zaměstnání intelektuála. Pevné rozhodnutí musí předcházet mystické práci, tj. od zítřka začnu dle předpisů, resp. pokynů, ale pak se již člověk nesmí vracet k žádným kompromisům. Po mnohaletých zkušenostech s jinými poznávám, že toto je jediná vhodná metoda, jinak narůstají kompromisy a k ničemu to nevede