Poslední rozhovor Míly s ing. Pavlem říjen 1972 v Hradci Králové

Ing:Mám stálý problém, vztah ke druhému pohlaví.
M:To je ve tvém věku přirozené. Tento problém měl dokonale vyřešen jedině Buddha a nyní pan Minařík. Také Eckartovi to bylo snad jasné. Ten žil za Karla IV. a kázal; do každého kázání vkládal zrnka pravdy. Naproti tomu u nás Weinfurter klamal, protože neměl poznání.
Ing:A co Milaräpa, jak ten to řešil?
M:Ten žil za jiných podmínek. V dřívějších dobách muži vůbec nepodléhali tomuto otroctví sexu. Nebyli takovými otroky jako dnešní muži, protože měli jiné zájmy, např. hony, turnaje, svou čest. Dnešní svět je téměř v područí pohlavnosti.
Ing:A co věda - oproti mystice?
M:To je světské vybočení do určitého okamžiku. V mystickém snažení se radí prudká fyzická činnost. Činností se ruší tamas v bytosti. Nejlépe když člověk objeví všechny nedostatky hned na začátku, čím dříve tím lépe, alespoň zná nepřítele v sobě a ví, proti čemu má především bojovat. Činností se rozjasňuje v hlavě. Naproti tomu i matematika se může řešit s tamasem. Při takovéto vědecké činnosti zůstane hlava stejně temná. Tím, že se člověk v tomto směru usilovně snaží, nečistá energie stoupá do hlavy a člověka zatemňuje. Mystické snažení brát nejlépe jako sport, který má ovšem hodnoty trvalé. Ve skutečném sportu obětují sportovci pro získání medaile všechno. Běhají třeba padesát km denně nebo kolik hodin denně tvrdě cvičí, a za pět až deset roků je po veškeré slávě, ještě k tomu pochybné. V mystické práci na sobě samém by bylo nejlépe vzepřít se všem sklonům své bytosti, nejraději všem najednou, ale to málokdo dokáže.
Ing:Mám také problém aktuální, s odchodem ze zaměstnání. Nechci dělat přes čas a šéf na mně vyžaduje až šestnáct hodin denně při zavádění nějakého nového výrobku jen proto, že sám je ješitný.
M:V takovém případě mu s úsměvem řekni, že jsi také jen člověk a zda vzal v úvahu, kolik je ti let.
Ing:Stále se hádáme a vznikají z toho nepříjemnosti.
M:Rozhodující je, aby tvé nitro bylo dobré, abys byl k druhým shovívavý. Navenek se musíš bránit, jinak by se zlo posilovalo, ale vnitřně musíš být klidný a soucitný. Člověk, který chce dobře dělat mystiku, musí být pružný a chytrý, ale vnitřně musí být dobrý. Metta by se mělo stát náplní nitra. Navenek se chovat rozumně, aby se člověk nezdál jiný než ostatní. Morálka se dělá především city. Zlo a dobro jsou pocity. Boj musí být, ale za čtrnáct dní se všeho nezbavíš. Panu Minaříkovi to trvalo jeden a půl roku a to je v dějinách jógy zcela výjimečný zjev. V zenu jsem četl o době až šedesát let. Účelem jógy je, aby se člověk zbavil veškeré strasti, aby se stal moudrým člověkem, a ne světským otrokem. I takový Einstein byl proti Květoslavovi příliš málo. Musíš mít celou svou bytost pod kontrolou už i proto, abys byl úspěšný ve světě. Musíš si být vědom každého pohybu, prostě všeho. Pozoruj sebe stále, je to nesmírně důležité! Když si člověk uvědomuje, co dělá, soustřeďuje se a mysl může být v klidu. Mysl má mnoho aspektů. Jednou z největších překážek je reflexní myšlení, je ho devadesát procent ze všeho myšlení. Setrvačnost a reflexní myšlení je největší nepřítel. Nejlepší duchové lidstva jsou schopni tuto cestu provádět, ale ani oni nejsou schopni ji objevit. Objevit ji mohou jen Buddhové, a to ještě jen jedna jediná bytost v téže době může mít pravé buddhovské poznání