Připomínky pro sourozence Pavlovy

K:(k ing. Pavlovi) Učiňte pevné rozhodnutí, nebudete litovat! Člověku se žije báječně, když má opratě pevně v rukou. Žije si šťastně. Ovšem zpočátku si sám sobě způsobuje utrpení. Osud se člověka zmocňuje prostřednictvím nálad, které mu svět vnucuje. Člověk je stejně obětí bídy jako majetku. Mám tolik zkušeností, že bych mohl člověka postavit tak, jak bych chtěl. Požadavky však musí být splněny. Když člověk se vším bojuje a pak zvítězí, řekne si: "To byla bída a už není." Člověk má v sobě vyhledat nejsilnější sklony a tendence a proti těm zasáhnout - bez kompromisu. Většinou to bývá pohlavnost. Rozvíjejte se ve všem kontrolou všeho - dokonalým sebepozorováním. Svět člověka modeluje velkými nebo slabými tlaky. Když člověk klade velký odpor, jsou tlaky velké; když klade malý odpor, jsou tlaky malé - stále se to mění; stále člověk prohrává, než pochopí, že se má uhnout, nebo že má zůstat stát. Je nutné od mládí pěstovat uvědomělé myšlení, aby v pozdějším věku nedošlo k demenci, k myšlení reflexnímu. Pro dnešní "psychotechniky" je jejich představa skutečností.
M:(k ing. Pavlovi) Bez poučení to člověk nemůže za dnešních okolností sám uskutečnit. To, co rozum člověku říká, jsou jen brýle mámení. Rozum vnucuje nepravdy, protože je zakalen bytostnými tendencemi.
Ing:Myslím, že je to otázka důvěry k těm, kteří to již dokázali.
M:Nutno říci: Musím vydržet, až se bytostné tendence obrátí. Zpočátku pozorovat tělo.
Ing:Pomáhá mantram?
M:Správné je jít od pozorování těla. Pozorováním těla bytostné tendence rostou, ale pak se to obrátí. Pudová podstata - to nemusí být vždy vztah k ženě, je to také kouření, obžerství, tancovačky a různé jiné radovánky. Vy nejste typ radžasický, ve vás je hodně prvku tamasického. Tamasický prvek se překonává činností, radžasický kázní. U každého jsou oba tyto prvky prostoupeny, a to nerovnoměrně.
K:Na začátku mystické praxe se používá, a je prospěšný, dobrý duševní stav. Takové rozpoložení je dovoleno, ale nesmí v něm být žádný smyslový vzruch, nic zidealizovaného, co by kalilo obzor. Směrodatné bude vaše rozhodnutí. Slibuji, že vás mohu dovést tam, kde byste pociťoval svobodu. Když je zde rozhodnutí, je to dobrý předpoklad. Člověk si nedovede představit, o co vlastně jde. Myslí si, že účelný je jen úspěšný život, že ostatní je jen představa člověka. Vpravdě je to jinak - viděl jsem to jako řešení životního problému a osvědčilo se to. Cítím se schopen nauku přesně vyložit, dovést vás a usídlit na druhém břehu - ale současně vidím, kolik překážek a nebezpečí tu je. Dokáži však zasáhnout (a také zasahuji), ale muselo by to být vaše vítězství, jinak by z toho nic nebylo. Nikdy nikoho neznásilňuji, až když člověk začne sám hledat. Pokud hledá, tak ho nechám.
Le:Květoslav mi vždy říkal: "Mystika je život..." Často přišel a napomínal mě: "Takhle nesmíš myslet."
K:(k Miladě) Vy nijak nehodnoťte ty své nedostatky. Každý má nějaké. Směrodatné je, abyste se pevně rozhodla - to je vůbec předpoklad k další práci.
(k ing. Pavlovi a Miladě.) Oba si musíte uvědomit, že v dnešní době jste vlastně výjimkou. Ty, které jsem z mladých poznal v poslední době, nestojí za nic, jsou zcela neukáznění.
(k ing. Pavlovi) Musíte řešit svůj základní problém: činností rozbít komplexy. Nejlepší je léčba razantní, tj. taková, že se objeví všechny nedostatky, zasáhne se proti nim, až se všechny pudy vzbouří. To jde pak rychle, rychlým tempem. Člověk není anděl, má mnoho chyb, pozná se jako živočich, jako člověk naprosto elementární, doslova jako červ.
V první fázi hleďte dát dokonale do pořádku své inženýrské sebevědomí, aby z vás byla osobnost dobře učleněná, a v druhé fázi musíte dát do pořádku kvality vnitřní, duchovní. Nestačí chápat askezi tak, že si člověk řekne: nebudu kouřit, což dodrží, ale všechny ostatní neplechy se tím zintenzivní. To nutno upravit do důsledku. Jak vidíte, nemám tak velké nároky a přitom dávám všechny možnosti - tak to je snad ode mě přijatelné. Když byste se pevně rozhodl a vytrval, počítejte s tím, že z toho kouká nesmrtelnost. Člověk v sobě najde věčnost a ví: "Kdyby se vesmír rozplynul, já zůstávám." To je naprosto jasná skutečnost. Znám podmínky, jak to udělat, mám to v rukou; to je jenom rozum, který člověka vede k tomu, že "bytí je strast a že je to zakončeno nirvánou." Já musím tuto možnost dát. Avšak člověk si musí to nejlepší najít sám. Musím člověku nechat volnost volby.