Pokračování rozhovoru

K:Poněvadž jsem nechtěl ztratit Romana - zatím mám u něho velkou autoritu - mám s ním stále velmi těžkou práci. Když by se to u něho uzavřelo, co s tím? Jedině autorita to může zmoci. Roman se zamiloval do askeze. Vnitřní slovo s ním zatřáslo; pochopil, že se mnou nejsou hračky. Couvnul. Když člověk v sobě nenosí nenávist ani závist - je šťasten. Pak se ukáže, chce-li ještě něco víc. Marta se ukázala jako velmi dobrá; Roman by ji měl poslechnout. Já ji vlastně zdržuji kvůli Romanovi. Kdybych se měl rozhodnout pustit ji dopředu, pak by Roman padl. Celý můj tlak na Romana je tento: musí začínat znovu jako začátečník. Ale umět mu to říci, aby tomu rozuměl. - Postup je tento: dosáhnout - zahodit, znovu začít a dosáhnout - a to stále opakovat tak dlouho, až už to dál nejde, až již není co dosahovat, až se zjistí, že není "další poznatelná země". O tom se máme s Romanem ještě dohovořit. Když mu to však řeknu jinak, než on tomu rozumí, nepochopí, co je na něm žádáno. - Josef a Roman se snahami sobě blíží.
Jos:Kdybych mohl s Romanem spolupracovat, pak bychom se vzájemně doplňovali. Já bych viděl jeho problémy a on by je objevil u mě. Mám intuici.
K:To nestačí. Musí tu být naprosto neklamná reakce.
Jos:Kdybychom se tak mohli s Romanem domluvit! A co Saša?
K:On je přívrženec nauky. On není schopen dělat experimentální jógu, ale nakonec, když se zařídí, jak se má chovat, tak to může vyhrát. Záleží to jenom na způsobu života. V tom směru by to u něho chtělo zasáhnout, a to připomínkami.
Jos:(k Mílovi) Ty máš u něho autoritu. Já na něho nemohu mít ten vliv. Tobě důvěřuje. Já jsem býval na něho ostrý.
K:Saša je duševně stále fit. Dobré je to s člověkem do té doby, dokud si může uvědomovat přesně předměty. U Saši je to automatičnost. Kdyby na to šel tvrdě, nedopadlo by to dobře. Má dobré předsevzetí, měl by začínat správným porozuměním.
Jos:Nechá-li si člověk "zadní vrátka" - vždy se to objeví.
K:Já vždy vidím, v čem jsou snaha a úsilí dobré a v čem špatné. Když je tam něco dobrého, snažím se to posílit a zlé paralyzovat