Pokračování rozhovoru

K:Už na začátku mystického úsilí jsem si zvykl na velký odpor těla a vůči tělu. Před realizací to bylo těžce únosné a při realizaci se to velmi těžko přežívá.
M:Buddhističtí mniši měli s sebou mimo misku také léky.
K:Člověk je vystaven tolika nehodám, že když začne s léky, aby se pak živil jimi trvale.
Jos:V poslední době najednou vidím, že na ničem nezáleží - jde o to, postihnout potřeby okamžiku, a ostatní je vedlejší. Člověk žije, vidí, musí pracovat, vykonávat povinnosti a - stát vedle. Do bytosti přicházejí takové a takové stavy - ale to se mě netýká.
K:Ano, je nutné vystihnout potřeby okamžiku a být mimo.
Jos:Také se poslední dobou snažím nekritizovat jako dříve.
K:Je to jedna z mravních zásad.
Jos:Teď už je to skutečnost; dříve to bylo něco, o čem se jen mluvilo.
Také jsem přišel na to, že když se extenzivní soustředění provádí trvale, že se najednou přesune do široké oblasti; je to v celém těle se stoupající intenzitou.
K:Takže člověk buď stáhne mysl, která se stane intenzivní, nebo se difuzně rozplývá. Tuto energii jako by shrnul, sebral dohromady, intenzitou zmohutní její proud a celkově roste kapacita myšlení. Je to úplně něco jiného než u běžných lidí. Chce to trvale se namáhat od intenzity k extenzitě, aby došlo k "předělu mysli" - tj. fyzikální zákon urychlování nábojů. Kapacita usilovného myšlení tím roste. U mystika je to daleko větší energie než u běžného člověka.
M:V buddhismu se říká: "...toho všeho je si mnich jasně vědom, aby byl zpečetěn životní blud..." Při tom musí být určitý postoj.
K:Když si vše jasně uvědomuje, současně od toho abstrahuje. Tento blud se má odstranit úsilím o extenzivní myšlení, a to lze uskutečnit jen v praxi.
M:Člověk si má být stále vědom, jasně vědom, všeho konání, myšlení, pociťování.
K:Musí se to dělat prakticky - poučování nestačí.
M:Tam, kde je jenom ztechnizování, tam není ta pravá intenzivní pozornost a správné sebeuvědomování. Když řeším početní úkol, musím pozornost věnovat tomu, co dělám. Jestliže jdu, vařím atd. a dobře se kontroluji, zjistím, že mi mysl neustále bloudí, protože je tato práce zmechanizována.
K:Podle mě si musí člověk uvědomovat tělo v dostatečně široké míře, všechny úkony těla stále pozorovat, aby to bylo dostatečně široké.
M:Je to obsaženo ve výrazu "jasně si vše uvědomuje".
Jos:Když se provádí extenzivní soustřeďování dobře, má to vliv na uvědomování si sebe při běžné činnosti, v běžném životě, a pak sebepozorování jde lépe.
K:Intenzivní soustředění přinese konkrétní důkazy, když při něm nedojde ke zúžení vědomí. Například paní Zuzana: jako východisko pro ni mi vyšlo intenzivní soustředění. Viděl jsem ji na cestě radža. Ať tedy dělá intenzivní soustředění; u ní lze se soustřeďovat na bod; je podobná Zoře a nedojde u ní nikdy ke zúžení vědomí.
Le:Paní Zuzana má ostruhy.
K:Ona má hlavně rozum, je bystrá. Poprvé jsem se s ní dostal do bližšího kontaktu. Chová se vůči mně jako Zora: je schopna se mnou mluvit jaksi na úrovni. Má zkušenosti, že žádný muž neobstojí, že všichni muži mají komplexy. Téhož názoru je Zora