Pokračování rozhovoru

K:Pokud se týká Zory, říkám si, že u ní jsou stavy sympatie. Ale odejdu-li, bude měnit stanovisko, zůstanou ty stavy? Dosud jsem se tím nezabýval. Vidím-li, jak se poddala, vidím, jak duchovně roste. Ale ani ona nevystihne věci až do té hloubky. Mne nemůže opravdu nikdo nijak ošálit jakýmkoli jednáním. Skutečnosti si zjišťuji přímým vnímáním (v noci). Když lidé spí, tak nelžou.
M:Tuto schopnost máš jedině ty, že vystihneš "povětří" kolem lidí.
K:Kdyby tak Roman mohl dojít mě samého! Už se asi nikdo neobjeví. Začne-li Roman měnit stanovisko, bude to asi on. I Vivekánanda připouští, že někdy člověk i ze samádhi si může odnést mnoho bludů. Jedním z nich byl např. Mohamed