Jiný rozhovor

K:Připomíná se mi tento dávný prožitek v Hradci Králové (u mostu): ocitl jsem se na vahách, na jedné straně vesmír, na druhé já. Obě misky byly vyvážené - vesmír i já jsme vážili stejně. Dlouho jsem měl pocit, že všechno z vesmíru se sbíhá ve mně, že jsem centrem vesmíru, že jsem vdechl jádro Země. Dříve jsem své prožitky jen naznačoval, a jen proto, abych u druhých vzbudil zájem pracovat vnitřně. Např. dvakrát po dvou letech jsem se podrobil úkolu "zastavení mysli".
M:Proč je zastavení mysli tak vysoce hodnoceno?
K:Protože není vyšší askeze.
M:Před zastavením mysli musí dojít k zastavení světského pociťování, jinak by v mysli zůstal neklid.
K:Mysl se nesmí dostat do stavu, kdy se člověk ochromí, zdeformuje.
M:Aby k tomu nedošlo, musí být stálá kontrola.
K:Ano, bdělost musí zůstat nepřerušená. Šťastně a včas jsem pochopil, že tento postup musím zachovat jako vhled. O všech těch svých zkušenostech mluvím dnes již volně, především proto, že kdyby někdo došel až do těchto fází vývoje, aby byl informován, co se všechno při duchovním růstu může přihodit. O to, co o mně kdo eventuálně řekne, se dnes již nestarám, protože v mém věku na tom již vůbec nezáleží.
M:Co je všechno myšleno pod pojmem duševní činnost?
K:Myslím tím všechno dohromady - vjemy, myšlení, pocity, uvažování, emoce apod., prostě všechno to, co se pod pojmem "duševní" myslí v moderní psychologii. V širším významu slova souhrn všech psychologických projevů.
M:V užším smyslu slova to psychické.
K:Někdy se mi nehodí termín duševní a použiji slova psychický, protože v tomto termínu je více mentality. Někdy je nutno význam slova velmi dobře uvážit. Např. poslední dopis paní Ku., z prvního konceptu (třeba jindy píši hned na čisto) jsem zjistil, že v jejím případě bych "narazil", a proto jsem tento dopis výjimečně přepracoval.
M:Při posledním rozhovoru s ní jsem měl dojem, že se mantram pro ni nehodí, že potřebuje vykoupat v dobrých stavech a že bohatou mentální činnost by měla omezit na minimum, aby si tím nerušila dobré stavy. Pocitovou činnost omezuje, ale mentální nikoli.
K:Pěstováním mantramů se podněcuje mentální činnost. Řekl bych, že to jsou u ní ještě nějaké zbytky weinfurterovštiny. Zdá se, že se dáš přece jen druhými trochu ovlivnit, tak si to při příštím setkání s paní Ku. překontroluj. Paní Ljudevígové jsem odpověděl na její otázku, jak na tom je: "Tak jak rozumíte mým knihám."
M:Člověk, který by chtěl pracovat, by měl používat všech možných prostředků, aby se v něm neustále něco dělo, aby měl stále co řešit. Jedna práce by ho otupila.
K:Řekl jsem paní Ljudevígové: Dělejte, co chcete, a ono se přijde na to, co je správné. Nehybnost by však byla největší závadou.
M:V bohatosti různých činností však může být také nebezpečí, to vím ze zkušenosti. Ovšem pro určitý typ lidí je tento postup možný.
K:Jsou to mnohotvárné možnosti duševní činnosti, pochopení, zkoumání, porovnávání, analýza, rozlišování, kontrola dění v bytosti atd.
M:Aby v tom nebylo žádné nebezpečí, nesmí se z toho dělat vyžívání.
K:Nebezpečí by bylo především v tom, kdyby mysl byla roztěkaná, kdyby bloudila. To by potom mnohotvárná činnost podporovala nežádoucí stav roztříštěnosti mysli.