Rozhovory srpen 1970
Poučení z rozhovoru (pro B. Re.):

K:Člověk si musí být neustále vědom těla, ale v představě je nerozkládat, nerozebírat na jednotlivosti (maso, kosti apod.).
M:Není třeba meditovat úzkostlivě, v hlavě pak máte neklid - střetávání, máte v hlavě mnoho mentální činnosti, chaos z vytvářených konstrukcí, a proto se dobré stavy nemohou rozvinout. Toto si uvědomte velmi vážně, neobyčejně vážně.
K:Při stálém přijímání poznatků nedojdete ke klidu ducha. Je to dosti velká překážka. Mentální typ dokáže o všem hodně přemýšlet, ale nic udělat.
M:Mentální typ by měl nakonec pochopit, že se jedná o klid bytosti. Zastavení duševní činnosti, zastavení mysli atd. tento mentální typ nedodržuje.
K:Mandys dokázal, že stav mentálního typu lze překonat. Jako odborníku na televizi mu to velmi dobře myslí, přestože dnes už se jako mentální typ nejeví. Je příkladem, jak to lze dát do pořádku.
M:Poznání má přijít jakoby znovu z nitra bytosti. Pokyn: stále setrvávat ve spokojenosti, ale odhodit všechno a začít znovu.
K:Přímý pokyn: Napněte vůli, abyste vnitřně ztichl! Dostane-li se mysl do jakéhokoli pohybu, všechno odhodit, aby se mysl dostala do klidu. Nemá být žádná spekulace, žádný proces myšlení, zato však stálá bdělost. Toto vynucování klidu na sobě nutno provádět za stále šťastné pohody. Po chvíli se toto úsilí má přerušit a zkoumat, zda to skutečně byl klid, nebo jen ta vaše vlna spokojenosti - pozorovat, v jakém je člověk stavu a znovu a znovu začínat
Vy jste kdysi soustřeďování přeexponoval. Je nyní pro vás nutné střídat napětí s klidem, získá se tak pružnost. Vy, když dostanete mysl do obrátek a začnete cvičit, necháte rozběhnout svou zaběhlou mašinérii (mentální konstrukce), ale klid plný štěstí ve vás není. Musíte proto stále hledat stav klidu, štěstí a jasného vědomí. Když se člověk vykoupe ve štěstí, myšlení samo zhasne. Chtělo by to realizovat toto: vykoupat se ve stavu štěstí. Pak člověk začne být spokojen a štěstí opravdu prožívá. Když se v tomto stavu šťastné pohody koupe velmi dlouho, pak se skutečně uklidní
Přímý pokyn: Namáhejte se, abyste celou bytost dostal do klidu plného štěstí, a to tak, jako byste to dělal pomocí myšlení. Vy si ovšem myslíte, že jste klidu dosáhl, ale za nějakou dobu zjistíte, že je to jako dříve, že jste stále na stejném místě, že jste nepokročil. Je to však u vás zvláštní druh spekulace, je to u vás namyšlené.
M:Tento klid, plný štěstí, musíte uskutečnit nejen na chvíli, na den, na měsíc, ale natrvalo až do smrti, pro všechny časy - zkrátka definitivně.
K:Je nutné, aby samočinné myšlení u vás přestalo. Ale to nepřestane, pokud se nevykoupáte v pocitech štěstí (pozor ne ve stavu štěstí vytvořeného pouze myšlením). Tyto pocity opravdového štěstí sdělit tělu; nechat tělo, aby se v nich vykoupalo. Dělá-li člověk takto mystickou činnost, pak ho to samo poučí, jak pracovat (nic nečíst, nespekulovat). Tak vznikne správný postřeh, z něho pochopení a z toho poznání z vlastní činnosti - tj. že tato zkušenost není vykonstruovaná, přečtená, přejatá, ale zkušenost opravdu vlastní
Přímá rada: ráno dělat relaxaci a koupat se v pocitech štěstí. Asi hodinu v tom setrvávat (pravidelně), pak vykonat vše, co je nutné z vnějších prací (s buddhistickým postojem). Člověk se má naučit vstupovat do těchto stavů, nikoli je křečovitě dlouho držet, ale povolit, vypnout a znovu a znovu se do těchto šťastných pocitů vracet, až člověk nabude pružnosti kdykoli je opakovat. Jinými slovy: nespekulovat - tak dalece se vykoupat v pocitech štěstí. "Šťastný člověk nemyslí a myslící člověk nemůže být šťasten." Napněte sílu tímto směrem a znovu a znovu se snažte. Bylo by škoda, abyste s tím nehnul, když se tak dlouho o mystiku zajímáte. Ale nikoli "zabodnout" se do těchto šťastných stavů, jak říkáte, to by bylo napětí a tomu se musíte vyhnout. Zkuste potlačit duševní činnost bez násilí, mírně.
M:Máte v hlavě velký neklid, protože vytváříte konstrukce (symboly). Pro ně nemůžete skutečný stav klidu v hlavě zachytit.
K:Proces přetvořování bytosti bude probíhat sám, nechtít ho řídit, tím se to kazí. Nevznikne tak žádný rozpor, žádný astrál.
M:Je nutné hlídat tělo jako kvalitu, opustit všechny mentální konstrukce a spekulace. Je-li v bytosti příliš přemýšlení, je to nutné zrušit. Tato nevhodná náplň mozku vám zabraňuje uvědomit si dobré, šťastné a blažené stavy.
K:Zkrátka zaveďte se na dobré stavy, které musíte sdělovat tělu a nezasahujte do nich, ony postupují bytostí samy. Především dejte do pořádku tělo, aby v něm byly harmonické pocitové stavy.