31.10.2008 04.16 SEČ Jan Tomáš

Poslední slovo (?)

Motto:
Zase někdo z okolí Nauky K.M. "prohrábl rošt" ale
neřekl všechno, jak už to v této společnosti bývá.
Proto něco k tomu přidám a snad se vyjasní.

 1. Experiment.

      V roce 1986 přijel z emigrace z Kanady Jarda N., můj přítel z časů vysoké školy. Zaplatil bolševikovi své vzdělání RNDr fyzika pevných látek, aby se mohl navštěvovat s matkou. Neviděli jsme se od roku 1968 a měl na mne jen 20 hodin času.

      Samozřejmě že jsem mu vyprávěl o nauce K.M. ale viděl jsem, že vůbec nechápe mé nadšení - on idealistický materialista. Tak jsem mu nabídl cestu experimentu. Jestli se mu podaří přečíst na jeden zátah 40 stran z díla K.M., že pochopí oč jde.

      Tehdy jsem přepisoval na psacím stroji Drobné práce - pět kopií. Dokázal jsem napsat maximálně 20 stránek za den, protože to dílo dělalo jakési vnitřní napětí (bolelo), které ovlivňovalo i okolí! Postupně jsem si našel rytmus, který se dal vydržet: 7 + 5 + 3 + 2 + 2 +1, tj. napsal jsem 7 stran a dal si hodinovou přestávku, pak 5 stran a zase hodina, atd.

      Jarda si prolistoval text a řekl: prosím si silnou černou kávu, 2 coca-coly a za 2,5 hodiny to mám. Splněno a tak se pustil do práce, jak byl zvyklý - celou bytostí vědeckého pracovníka.

      Za 2,5 hodiny jsem vstoupil do místnosti, která byla nabita neuvěřitelným napětím. Jarda si otíral pot z čela a ptal se co to je? Já vydechl obdivem: ty se teda dokážeš soustřeďovat, dosáhl jsi duchovní sféry ze které to K.M. psal!

      Pak si Jarda již pokojně vyslechl metodiku K.M. přeměny "lidské hmoty", která jediná dokáže působit sama na sebe!

 2. Dílo K.M. začalo vycházet v ČSR!

      Původně bylo zapsáno na psacím stroji paní Marii Pavlovou a to ve více verzích, jak bylo postupně K.M. upravováno. Po roce 1989 byly knihy postupně přepisovány paní ing.D.M. na počítač, to jsem vytiskl na svém PC pro manžele Fišarovi, kteří překontrolovali úplnost a opravili chyby. Opravil jsem podle nich soubor a vytiskl jej řídce pro paní Zoru. Takto přese mne prošly následující knihy:

      Beseda bohů, Jóga v životě současného člověka, Světlo geniů, Cesta k dokonalosti, Spása, Vnitřní smysl Nového Zákona, Malý mystický slovník naučný, Tajné zasvěcení.

      A vznikl následující dopis.


      Psal K.M. jen šmíráky pro Zoru Šubrtovou?

      Paní "překladatelko" díla K.M.

      Když mně paní ing.D.M., která psala na počítači dílo K.M. řekla: "Co jste s tím dílem udělali, vždyť co jsem psala na mne působilo k r á s n ě, všechno kolem kvetlo a v těch vašich knihách to už krásné vůbec není!", nevěnoval jsem tomu pozornost. Hloupá ženská, řekl jsem si. Pak přišel ing. Sladký, že Přímou stezku si raději čte tu původní. Že té "Vaší" něco chybí. Až v Mošnově jsem viděl složeno 2000 ks Besedy Bohů, koukám na to, chodím kolem toho a nic. Mrtvo, ticho. Říkám si, to je podivná duchovní literatura.

      Pak jsme se dali s Josefem do Kečary. Češtinář, také PhDr a korektor, pochválil češtinu autora. Jen asi na 5 místech navrhl zpřesnění věty, což Josef schválil. Dali jsme to na počítač, vytiskli první verzi a Josef zjistil, že proti jeho Kečaře tam chybí asi 20 stránek, kde se jedná o širší vysvětlení magických postupů, nebo komentování politická a pod. Já však měl navíc zase Závěr, který zase neměl Josef.

      A pak jsem přivezl Kečaru domů a vyjasnilo se mi. Ona si ta kniha tiše "zpívá či pohvizduje". A teď totéž zpívání při Josefově "O náboženství bez předsudků". I žena (laik) o tom ví. Nejprve ji to silně rozčilovalo, ale teď si v té místnosti nepouští radio a je spokojená. Právě včera mně říkala, že už je také "Kečarovka", protože rovnala krabice s Kečarou ve verandě a vydržela to!

      Budu stručný. Na nižší úrovni se téže chyby dopustili intelektuálové typu Pithart, Dientsbier, Rychetský... inteligence bez požehnání.

      Prostě, vy jste svými "překlady" setřela z díla zářící jemný nános, snad nebeských vlivů. Nejvíce proto utrpěla BESEDA BOHŮ.

      Slovník byl zřejmě psán jinak, tam mně tak nevadíte. Vnitřní smysl Nového Zákona poněkud zachránil Josef obálkou.

      Byl jsem nedávno u Sladkých. Mají v garáži složeno 2000 ks Jóga v životě současného člověka. Nic jsem jim ze svých postřehů neříkal, začali sami. Pojď se podívat na ty j e j í knihy, ležej tam jako cihly. Řekl jsem jim, že už jsem viděl ležet 2000 Besed Bohů jako cihly.

      To ale není všechno. Umíte oklamat lidi (i mystiky) vypouštěním duchovní vody. Proto se lidem s Vámi těžko jedná. Dobu jim trvá než se z vašich bažinek vymotají.

      A umíte ještě víc. Pomocí této "vody" (rychlým jejím stažením zpět - rychlou změnou nálady) krást důvěřivcům energii. To by nemuselo snad být špatné, kdyby jste nesledovala jen své nízké cíle - prosadit se, nabýt vrchu, mít moc. Zejména nad muži.

      Na jiné úrovni něco podobného nám předvedl pan Václav Havel - prezident. Snad všechny nás oklamal vyzařováním duchovního člověka. Vy klamete jemněji, působíte kouzlem něco jako ... přítelkyně z dětství. A tak je jediným kriteriem biblické: "Podle skutků poznáte je!"

      U mne jste nepochodila, mám i na tato ženská kouzla čidla. I to jste postřehla a rychle se se mnou rozešla. Budu vás však i nadále sledovat pro své poučení a možná i pro poučení jiných.

      Co chcete dělat paní PhDr dále? Chtělo by to nesmrtelnost, protože na druhé straně to budete mít hodně těžké.


  Bez pozdravu 21.4.1993 Jan Tomáš


 3. Váš experiment!

      Zkoušel jsem postupně více lidí, zda rozliší původní text K.M. a "tentýž" text po úpravě Z.Š.

      Bylo to jen 12 - 15% lidí, přesněji hledajících lidí, kteří si nechali dělat horoskop. To by bylo pro nové vydání knih málo. Ale možná, že nepochopili oč jde, že se nepřinutili přečíst (vysedět) na jeden zátah 11 stran textu.

      Zkuste si to sami. Jedná se vlastně o jógu pomocí četby. Přikládám text TZ1.

 4. Doba se mění!

      Před měsícem mne navštívil mladý muž S.S. a zářil. Sehnal někde v antikvariátu původní Vnitřní smysl Nového Zákona za 990 Kč! Na první pohled jsem knihu nepoznal. Zcela vyrudlé desky, zřejmě to bylo dlouho vystaveno za výlohou. Usmíval se, otevřel knihu a ukázal prstem na Přiznání. Přelétl jsem pár řádků a prostor nad knihou se rozzářil! Povídám: měl jsem knihu otevřenou před rokem a takhle to nepůsobilo! To je nové - Doba se zřejmě mění!

      Pak jsem vzal "její" Vnitřní smysl.., četl Přiznání a také se cosi pohnulo, odhadl jsem to na 40% předchozího. Ovšem to byl již Prostor připraven minulým čtením!

 5. Kečara

      Vydáním Kečary guruem Josefem Studeným v roce 1993 se zabránilo:

      Pan Roman Mandys vydal v Rakousku (německy) Vnitřní smysl Nového Zákona včetněPřiznání! Že skutečného autora díla nepřiznal po roce 1990 je neomluvitelné.

 6. Nezávislé myšlení

      Svým zrozením i horoskopem jsem nucen k nezávislému myšlení. Je to zejména aspekt Pluto v blízkosti MC, Černá Luna v blízkosti IC, Chiron v 9.domě a Měsíc u Saturna v Beranu.

      Promiňte, jestli jsem zpochybnil některé vaše dosavadní jistoty. Žiji bez jistot v "Obci" již více než 15 let - jde to.


Příloha: TZ1